Cookies Policy

The cookie policy is available in the following languages:

Policies

 • Danish

   

  Hvad er cookies?


  En cookie er en lille fil med bogstaver og tal, som gemmes på din computer eller anden enhed. Cookies kan hjælpe dig med at give dig en god oplevelse, når du surfer på websteder, og kan også hjælpe med at forbedre webstedets funktionalitet.

  Hvordan bruger vi cookies?


  Vi indsamler visse data vedrørende brugen af vores offentlige websteder og aktiviteter på webstederne via cookies. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan administrere de
  forskellige cookies, vi bruger, kan du se afsnittet "Administration af cookies" nedenfor.

  Vi bruger følgende cookies, så vores websteder fungerer korrekt og for at forbedre brugeroplevelsen:

  • Væsentlige/strengt nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for at gemme din session og visse input og for at udføre andre aktiviteter, der er strengt nødvendige for driften af vores websteder, f.eks. for at bestemme, hvilke funktioner på webstedet brugerne kan få adgang til. Disse cookies er sessionscookies, som ermidlertidige og udløber, når du lukker din browser.
  • Analytiske/præstationscookies: Disse cookies giver os mulighed for at indsamle data om, hvordan de besøgende bruger vores websteder (f.eks. antallet af besøgende, og hvordan de bevæger sig rundt på vores websteder). Dette hjælper os med at forbedre den måde, vores websteder fungerer på, f.eks. ved at vurdere, om brugerne nemt kan finde det, de søger, og ved at indsamle data om eventuelle fejl, som brugerne måtte opleve.

   

  Se flere oplysninger nedenfor:

  Cookie

  Formål

  Google Analytics, herunder:

  • _gat
  • _gid
  • _ga

   

  Hotjar, herunder:

  • _hjIncludedInSample

   

   

  Disse cookies hjælper os med at analysere, hvordan de besøgende bruger vores websteder. Disse oplysninger vil blive brugt til at evaluere brugen af webstederne, udarbejde rapporter om webstedets aktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedets aktivitet og internetbrug. Disse oplysninger bruges f.eks. til at fastslå, hvor mange besøgende der samlet set er på visse websider, samt hvilke typer internetbrowsere der anvendes til at få adgang til vores websteder. De oplysninger, der genereres af disse cookies, kan blive overført uden for EU, herunder ved at blive overført til og gemt på servere i USA for Google Analyticscookies. Oplysningerne kan også blive overført til tredjeparter.

  Hvis du vil vide mere om Google Analytics, kan du se de oplysninger, som Google stiller til rådighed om deres brug af cookies, herunder hvad der er tilgængeligt her, samt deres privatlivspolitik.

  Hvis du vil vide mere om Hotjar-cookies, kan du få adgang til Hotjars privatlivspolitik og de oplysninger, som Hotjar stiller til rådighed her om sine cookies.

   

  • Funktionalitetscookies: Disse cookies gør det muligt for vores websteder at genkende, hvis du vender tilbage til dem fra et andet websted under den samme browsing-session. De bruges til at forhindre gentagne anmodninger, pop-upmeddelelser eller ansvarsfraskrivelser, hvilket hjælper os med at forbedre din oplevelse.

   

  Se flere oplysninger nedenfor:

  Cookie

  Formål

  Funktionalitetscookies, som vi sætter,
  omfatter:

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

  Coveo_visitorid

  AnalyticsCustomerType

   

   

  Vi bruger funktionalitetscookies, bl.a. til at evaluere, hvilke dele af webstedet der besøges, hvor længe og til at hjælpe med at bestemme antallet af besøgende på webstedet. Dette hjælper os med at få en bedre forståelse af brugeroplevelsen og forbedre hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af disse cookies, vil blive overført uden for EU, herunder til tilknyttede enheder i USA. De oplysninger, der genereres af disse cookies, vil ikke blive brugt til at identificere de besøgende på webstedet.

   

  Cookies fra tredjeparter


  Tredjeparter (herunder f.eks. udbydere af eksterne tjenester som webtrafikanalysetjenester) kan også placere cookies på din enhed, når du bruger vores websted. De cookies fra tredjepartsudbydere, som vi bruger, er angivet ovenfor under analytiske/ydelsescookies og funktionalitetscookies. De tjenester, der drives af tredjeparter, kan bruge oplysninger på en anden måde end vi gør og uden vores viden. Se venligst privatlivspolitikken og/eller cookiepolitikken for de ovenfor anførte tjenester fra tredjeparter for detaljerede oplysninger.

  Du kan muligvis afvise brugen af cookies fra tredjeparter ved at vælge de relevante indstillinger i din browser; bemærk dog, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på vores websteder fuldt ud. Vores websteder kan indeholde links til websteder fra tredjeparter, som vi ikke har nogen kontrol over.

  Håndtering af cookies


  Du kan muligvis blokere cookies ved at aktivere den indstilling i din browser, der giver dig mulighed for at afvise indstillingen af alle eller nogle cookies. Nogle tredjeparter, f.eks. Google, tilbyder plug-ins til at administrere cookies. Det kan også være muligt at slette cookies, der tidligere er blevet installeret. Hvis du bruger dine browserindstillinger til at blokere alle cookies (herunder essentielle/strengt nødvendige cookies), kan du muligvis ikke få adgang til alle eller dele af vores websteder.

  Generelt


  Hvis enten Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK) og/eller Dimensional Ireland indsamler personoplysninger via cookies, vil sådanne personoplysninger blive behandlet i overensstemmelse med den relevante privatlivspolitik.

  Du kan få mere at vide om cookies på www.allaboutcookies.org. Dette websted vil give dig vejledning om, hvordan du kan kontrollere og slette uønskede cookies, som du allerede har accepteret.

  Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side og træder i kraft, så snart de er offentliggjort.

 • Dutch

   

  Wat zijn cookies?

  Een cookie is een klein bestand dat bestaat uit letters en getallen die op uw computer of andere apparaten worden opgeslagen. Cookies kunnen u voorzien van een goede ervaring bij het bezoeken van websites en helpen het functioneren van de website te verbeteren. 

  Hoe gebruiken wij cookies?

  Door middel van cookies verzamelen we bepaalde gegevens over het gebruik van onze openbare websites en de activiteiten op de websites. Voor meer informatie over de verschillende cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u graag naar de paragraaf “Beheren van Cookies ”.

  Voor het goed functioneren van de websites en het verbeteren van de gebruikerservaring, gebruiken wij de volgende cookies:

  • Essentiële / strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om uw sessie en bepaalde inputs op te slaan en om andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze websites, zoals om te bepalen welke functies van de website toegankelijk zijn voor de gebruikers. De cookies worden zogeheten ‘sessiecookies’ genoemd. Deze zijn tijdelijk en vervallen bij het afsluiten van de browser.

  • Analytische / prestatie-cookies: Deze cookies geven ons de mogelijkheid gegevens te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken (bijvoorbeeld het aantal bezoekers en hoe deze bezoekers zich voortbewegen door onze website). Dit helpt ons het functioneren van onze websites te verbeteren door bijvoorbeeld vast te stellen of de gebruikers hetgeen waar zij op zoek zijn gemakkelijk kunnen vinden en tevens gegevens te verzamelen over eventuele foutmeldingen die de gebruikers kunnen ervaren.

  Voor meer informatie, zie het tabel hieronder:

  Cookie

  Doel

  Google Analytics, inclusief:

  • _gat
  • _gid
  • _ga

   

  Hotjar, inclusief:

  • _hjIncludedInSample

   

   

  Deze cookies helpen ons om te analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Deze informatie zal worden gebruikt met als doel het gebruik van de websites te evalueren, het opstellen van rapporten over de activiteiten op de website en het leveren van andere diensten met betrekking tot de activiteit op de website en het gebruik van het internet. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebuikt om te bepalen hoeveel bezoekers er in totaal zijn voor bepaalde webpagina’s evenals het type internetbrowser dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot onze websites. De informatie die afkomstig is uit deze cookies mag verzonden worden naar landen buiten de EU, daaronder begrepen het verzenden naar en opslaan op, voor wat betreft Google Analytics cookies, de servers in de Verenigde Staten van Amerika. Deze informatie mag ook worden verzonden naar derde partijen.

  Voor meer informatie over Google Analytics verwijzen we u naar de informatie die Google beschikbaar heeft gesteld over het gebruik van cookies, inclusief wat beschikbaar is op deze website, evenals het privacybeleid van Google.

  Voor meer informatie over Hotjar cookies verwijzen we u naar het pivacybeleid van Hotjar evenals de informatie die beschikbaar is gesteld op de deze website over Hotjar’s cookies.  • Functionaliteitscookies: Deze cookies stellen onze websites in staat om te herkennen of u van een andere website tijdens dezelfde browsesessie terugkeert naar onze websites. Zij worden gebruikt om herhaalde verzoeken, pop-up berichten of disclaimers te voorkomen. Dit helpt ons uw ervaring op de website te verbeteren.

  Voor meer informatie, zie het tabel hieronder:


  Cookie

  Doel

  Functionaliteitscookies die wij instellen omvatten:

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

  Coveo_visitorid

  AnalyticsCustomerType

  Wij gebruiken de functionaliteitscookies om te evalueren welke delen van de website worden bezocht, voor hoe lang en om het aantal bezoekers te bepalen. Dit helpt ons de gebruikerservaring beter te begrijpen en de website te verbeteren. De informatie afkomstig van deze cookies zal worden verzonden naar landen buiten de EU, daaronder begrepen naar de gelieerde entiteiten in de Verenigde Staten. Deze informatie zal niet worden gebruikt om websitebezoekers te identificeren.


  Cookies van derden

  Derden (zoals bijvoorbeeld aanbieders van externe diensten betreffende webverkeer analyse) kunnen cookies op uw apparaat plaatsen wanneer u gebruik maakt van onze website. De cookies die wij gebruiken van derden zijn hierboven nader gespecifieerd onder de tabjes analytische / prestatie-cookies en functionaliteitscookies De diensten die door derden worden beheerd kunnen andere informatie gebruiken dan wij en zonder ons medeweten. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het privacy- en/of cookiebeleid van de hierboven vermelde derde-partijen.

  U kunt het gebruik van cookies van derden weigeren door de betreffende instellingen op uw browser te selecteren. Houd wel rekening mee dat door het selecteren van deze instelling u mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

  Onze websites kunnen doorlinken naar websites van deden, waarover wij geen controle hebben.

  Beheren van cookies


  U heeft de mogelijkheid om cookies te blokkeren door in uw browser de instelling te selecteren waarmee u alle of bepaalde cookies weigert. Sommige derde partijen, zoals Google, bieden plug-ins aan om cookies te beheren. Het zou ook mogelijk kunnen zijn om cookies te verwijderen die in het verleden zijn geïnstalleerd. Als u uw browser instellingen zodanig instelt dat alle cookies worden geblokkeerd (inclusief de essentiële / strikt noodzakelijke cookies), dan zult u mogelijk geen toegang tot de gehele of delen van onze websites hebben.

  Algemeen

  Indien wij persoonlijke gegevens verzamelen door middel van cookies, worden deze gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid behandeld.

  Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u graag naar www.allaboutcookies.org. Deze website bevat informatie en handvatten over het beheren van cookies en het verwijderen van ongewenste cookies die al door u zijn geaccepteerd.

  Wij behouden ons het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze website geplaatst en zullen in werking treden zodra de wijzigingen op deze website worden geplaatst.

 • English

   

  What are cookies?


  A cookie is a small file of letters and numbers that is stored on your computer or other device. Cookies can help provide you with a good experience when you browse websites and also help improve website functionality. 

  How do we use cookies?

  We collect certain data regarding use of our public websites and activities on the sites via cookies. To find out more about how you can manage the various cookies we use, please see the section below headed “Managing Cookies”.

  We use the following cookies so that our websites work properly and to improve the user experience: 

  • Essential / strictly necessary cookies: These cookies are required to save your session and certain inputs and to carry out other activities that are strictly necessary for the operation of our websites, such as to determine what features of the site users can access. These cookies are session cookies, which are temporary and will expire when you close your browser.

  • Analytical / performance cookies: These cookies allow us to collect data about how visitors use our websites (for example, the number of visitors and how they move around our websites). This helps us to improve the way our websites work, for example, by assessing whether users can find what they are looking for easily and collecting data on any errors users might experience.

  Please see more details below:

  Cookie

  Purpose

  Google Analytics, including:

  • _gat
  • _gid
  • _ga

   

  Hotjar, including:

  • _hjIncludedInSample

   

   

  These cookies help us analyse how visitors use our websites. This information will be used for the purpose of evaluating use of the websites, compiling reports on website activity, and providing other services relating to website activity and internet usage. For instance, this information is used to determine how many visitors, in aggregate, there are to certain webpages as well as the types of internet browsers being used to access our websites. The information generated by these cookies may be transferred outside of the EU, including by being transmitted to and stored on, for the Google Analytics cookies, servers in the United States. The information may also be transferred to third parties.

  To find out more about Google Analytics, please see the information Google makes available about its use of cookies, including what is available here, as well as its privacy policy.

  To find more about the Hotjar cookies, you can access its privacy policy and the information Hotjar provides here about its cookies.  • Functionality cookies: These cookies allow our websites to recognise if you return to them from another website during the same browsing session. They are used to prevent repetitive requests, pop-up messages or disclaimers, which helps us to improve your experience.

  Please see more details below:

  Cookie

  Purpose

  Functionality cookies we set include:

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

  Coveo_visitorid

  AnalyticsCustomerType

   

  We use functionality cookies, including to evaluate which parts of the website are being visited, for how long and to help determine the number of website visitors. This helps us better understand the user experience and improve the website. The information generated by these cookies will be transferred outside the EU, including to affiliated entities in the United States. The information generated by these cookies will not be used to identify website visitors.


  Third-party cookies

  Third parties (including, for example, providers of external services like web traffic analysis services) may also set cookies on your device when you are using our website. The cookies from third-party providers we use are specified above under analytical/performance cookies and functionality cookies. The third-party operated services may use information other than as we do and without our knowledge. Please refer to the privacy and/or cookie policy of the above listed services of the third parties for detailed information.

  You may be able to refuse the use of cookies by third parties by selecting the appropriate settings on your browser; however, please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of our websites. Our websites may link through to third-party websites, over which we have no control.

  Managing cookies

  You may be able to block cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies. Some third parties, such as Google, offer plug-ins to manage cookies. It may also be possible to delete cookies that have been installed in the past. If you use your browser settings to block all cookies (including essential / strictly necessary cookies) you may not be able to access all or parts of our websites.

  General

  If either Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK) and/or Dimensional Ireland collects personal data via cookies, such personal data will be treated in accordance with the relevant privacy policy.

  You can find out more about cookies at www.allaboutcookies.org. This site will give you guidance on how to control and delete unwanted cookies you have already accepted.

  We reserve the right to amend these terms from time to time. Any changes will be posted within this page and shall become effective as soon as they are posted.

 • Finnish

   

  Mitä evästeet ovat?


  Eväste on pieni kirjaimista ja numeroista koostuva tiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle laitteellesi. Evästeet voivat auttaa tarjoamaan sinulle hyvän kokemuksen, kun selaat verkkosivustoja, ja ne auttavat myös parantamaan verkkosivuston toimivuutta.

  Miten käytämme evästeitä?


  Keräämme evästeiden avulla tiettyjä tietoja julkisten verkkosivustojemme käytöstä ja sivustoilla tapahtuvasta toiminnasta. Jos haluat lisätietoja siitä, miten voit hallita käyttämiämme evästeitä, katso alla oleva kohta "Evästeiden hallinta".

  Käytämme seuraavia evästeitä, jotta verkkosivustomme toimisivat oikein ja jotta käyttäjäkokemusta voitaisiin parantaa:

  • Välttämättömät / ehdottoman välttämättömät evästeet: Näitä evästeitä tarvitaan istuntosi ja tiettyjen syötteiden tallentamiseen ja muiden verkkosivustojemme toiminnan kannalta ehdottoman välttämättömien toimintojen suorittamiseen, kuten sen määrittämiseen, mitä sivuston ominaisuuksia käyttäjät voivat käyttää. Nämä
   evästeet ovat istuntoevästeitä, jotka ovat tilapäisiä ja vanhentuvat, kun suljet selaimesi.
  • Analyyttiset / suorituskykyevästeet: Näiden evästeiden avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivustojamme (esimerkiksi kävijöiden määrä ja
   miten he liikkuvat verkkosivustoillamme). Tämä auttaa meitä parantamaan verkkosivujemme toimintaa esimerkiksi arvioimalla, löytävätkö käyttäjät helposti etsimänsä ja keräämällä tietoja käyttäjille mahdollisesti aiheutuvista virheistä.

   

  Katso lisätietoja alla:

  Evästeiden 

  Tarkoitus

  Google Analytics, kuten:

  • _gat
  • _gid
  • _ga

   

  Hotjar, kuten:

  • _hjIncludedInSample

   

   

  Nämä evästeet auttavat meitä analysoimaan, miten kävijät käyttävät verkkosivustojamme. Näitä tietoja käytetään verkkosivujen käytön arviointiin, verkkosivujen toimintaa koskevien raporttien laatimiseen ja muiden verkkosivujen toimintaan ja internetin käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseen. Näitä tietoja käytetään esimerkiksi sen määrittämiseen, kuinka monta kävijää tietyillä verkkosivuilla on yhteensä ja minkälaisilla Internet-selaimilla verkkosivuja käytetään. Näiden evästeiden tuottamat tiedot voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, muun muassa Google Analyticsin evästeiden osalta Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille ja tallentamalla ne sinne. Tietoja voidaan siirtää myös kolmansille osapuolille.

  Jos haluat lisätietoja Google Analyticsista, tutustu Googlen evästeiden käytöstä antamiin tietoihin, kuten täällä oleviin tietoihin, sekä Googlen tietosuojakäytäntöön.

  Jos haluat lisätietoja Hotjarin evästeistä, voit tutustua sen tietosuojakäytäntöön ja tietoihin, joita Hotjar tarjoaa evästeistään täällä.

   

  • Toiminnalliset evästeet: Nämä evästeet mahdollistavat sen, että verkkosivustomme tunnistavat, jos palaat niille toiselta verkkosivustolta saman selausistunnon aikana. Niitä käytetään estämään toistuvia pyyntöjä, ponnahdusviestejä tai vastuuvapauslausekkeita, mikä auttaa meitä parantamaan käyttökokemustasi.

   

  Katso lisätietoja alla:

  Evästeiden 

  Tarkoitus

  Asettamiamme toiminnallisia evästeitä ovat:

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

  Coveo_visitorid

  AnalyticsCustomerType

   

   

  Käytämme toiminnallisuuden evästeitä muun muassa sen arvioimiseksi, missä verkkosivuston osissa käydään, kuinka kauan, ja verkkosivuston kävijämäärän määrittämiseksi. Tämä auttaa meitä ymmärtämään paremmin käyttäjäkokemusta ja parantamaan verkkosivustoa. Näiden evästeiden tuottamat tiedot siirretään EU:n ulkopuolelle, myös Yhdysvalloissa sijaitseville sidosyksiköille. Näiden evästeiden tuottamia tietoja ei käytetä verkkosivuston kävijöiden tunnistamiseen.

   

  Kolmannen osapuolen evästeet


  Kolmannet osapuolet (mukaan lukien esimerkiksi ulkoisten palveluiden, kuten liikenneanalyysipalveluiden, tarjoajat) voivat myös sijoittaa evästeitä laitteeseesi, kun käytät verkkosivustoamme. Käyttämämme kolmansien osapuolten palveluntarjoajien evästeet on mainittu edellä kohdissa Analyyttiset/suorituskykyevästeet ja Toiminnalliset evästeet. Kolmannen osapuolen palvelut saattavat käyttää tietoja eri tavalla kuin me ja tietämättämme. Katso lisätietoja edellä lueteltujen kolmansien osapuolten palveluiden tietosuoja- ja/tai evästekäytännöistä.

  Voit ehkä kieltäytyä käyttämästä kolmansien osapuolten evästeitä valitsemalla selaimesi asianmukaiset asetukset; ota kuitenkin huomioon, että jos teet niin, et ehkä pysty
  käyttämään kaikkia verkkosivujemme ominaisuuksia. Verkkosivustomme voivat olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, joihin emme voi vaikuttaa.

  Evästeiden hallinta


  Voit ehkä estää evästeiden käytön aktivoimalla selaimessasi asetuksen, jonka avulla voit kieltää kaikkien tai joidenkin evästeiden käytön. Jotkin kolmannet osapuolet, kuten Google, tarjoavat lisäosia evästeiden hallintaan. Voit myös poistaa aiemmin asennettuja evästeitä. Jos käytät selaimesi asetuksia kaikkien evästeiden (myös välttämättömien / ehdottoman välttämättömien evästeiden) estämiseksi, et ehkä pääse käyttämään kaikkia tai osaa verkkosivustoistamme.

  Yleistä


  Jos joko Dimensional Fund Advisors Ltd. tai Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK) ja/tai Dimensional Ireland kerää henkilötietoja evästeiden avulla, näitä henkilötietoja käsitellään asianomaisen tietosuojakäytännön mukaisesti.

  Lisätietoja evästeistä on osoitteessa www.allaboutcookies.org/. Tällä sivustolla saat ohjeita siitä, miten voit valvoa ja poistaa ei-toivotut evästeet, jotka olet jo hyväksynyt.

  Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja aika ajoin. Kaikki muutokset julkaistaan tällä sivulla, ja ne tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu.

 • French

   

  Quels sont les cookies?


  Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres qui est stocké sur votre ordinateur ou autre appareil. Les cookies peuvent contribuer à vous offrir une bonne expérience lorsque vous naviguez sur des sites web et également à améliorer la fonctionnalité des sites web.

  Comment utilisons-nous les cookies?


  Nous collectons certaines données concernant l'utilisation de nos sites web publics et les activités sur les sites via des cookies. Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez gérer les différents cookies que nous utilisons, veuillez consulter la section ci-dessous intitulée "Gestion des cookies".

  Nous utilisons les cookies suivants afin que nos sites web fonctionnent correctement et pour améliorer l'expérience utilisateur:

  • Cookies essentiels / strictement nécessaires: Ces cookies sont nécessaires pour sauvegarder votre session et certaines entrées et pour effectuer d'autres activités
   strictement nécessaires au fonctionnement de nos sites web, par exemple pour déterminer les fonctionnalités du site auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. Ces cookies sont des cookies de session, qui sont temporaires et expirent lorsque vous fermez votre navigateur.
  • Cookies analytiques / de performance: Ces cookies nous permettent de collecter des données sur la façon dont les visiteurs utilisent nos sites web (par exemple, le nombre de visiteurs et la façon dont ils se déplacent sur nos sites web). Cela nous aide à améliorer le fonctionnement de nos sites web, par exemple en évaluant si les
   utilisateurs peuvent trouver facilement ce qu'ils recherchent et en collectant des données sur les erreurs que les utilisateurs pourraient rencontrer.

   

  Veuillez consulter les détails ci-dessous:

  Cookie

  Objectif

  Google Analytics, y compris:

  • _gat
  • _gid
  • _ga

   

  Hotjar, y compris:

  • _hjIncludedInSample

   

   

  Ces cookies nous aident à analyser la manière dont les visiteurs utilisent nos sites web. Ces informations seront utilisées pour évaluer l'utilisation des sites web, compiler des rapports sur l'activité des sites web et fournir d'autres services liés à l'activité des sites web et à l'utilisation d'Internet. Par exemple, ces informations sont utilisées pour déterminer le nombre de visiteurs, dans l'ensemble, de certaines pages web, ainsi que les types de navigateurs internet utilisés pour accéder à nos sites web. Les informations générées par ces cookies peuvent être transférées en dehors de l'UE, notamment en étant transmises et stockées, pour les cookies Google Analytics, sur des serveurs situés aux États-Unis. Ces informations peuvent également être transférées à des tiers.

  Pour en savoir plus sur Google Analytics, veuillez consulter les informations que Google met à disposition sur son utilisation des cookies, notamment ce qui est disponible ici, ainsi que sa politique de confidentialité.

  Pour en savoir plus sur les cookies Hotjar, vous pouvez consulter sa politique de confidentialité et les informations que Hotjar met à disposition ici sur ses cookies.

   

  • Cookies de fonctionnalité: Ces cookies permettent à nos sites web de reconnaître si vous y revenez depuis un autre site web au cours de la même session de navigation.
   Ils sont utilisés pour empêcher les demandes répétitives, les messages pop-up ou les avertissements, ce qui nous aide à améliorer votre expérience.

   

  Veuillez consulter les détails ci-dessous:

  Cookie

  Objectif

  Les cookies de fonctionnalité que nous mettons en place comprennentr:

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

  Coveo_visitorid

  AnalyticsCustomerType

   

   

  Nous utilisons des cookies de fonctionnalité, notamment pour évaluer quelles parties du site web sont visitées, pendant combien de temps et pour aider à déterminer le nombre de visiteurs du site web. Cela nous aide à mieux comprendre l'expérience des utilisateurs et à améliorer le site web. Les informations générées par ces cookies seront transférées en dehors de l'UE, y compris vers des entités affiliées aux États-Unis. Les informations générées par ces cookies ne seront pas utilisées pour identifier les visiteurs du site web.

   

  Cookies de tiers


  Des tiers (y compris, par exemple, des fournisseurs de services externes tels que des services d'analyse du trafic web) peuvent également placer des cookies sur votre appareil
  lorsque vous utilisez notre site web. Les cookies de fournisseurs tiers que nous utilisons sont spécifiés ci-dessus dans les rubriques cookies analytiques/de performance et cookies
  de fonctionnalité. Les services exploités par des tiers peuvent utiliser les informations autrement que comme nous le faisons et à notre insu. Veuillez vous référer à la politique de
  confidentialité et/ou de cookies des services des tiers énumérés ci-dessus pour des informations détaillées.

  Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies par des tiers en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur ; toutefois, veuillez noter que si vous faites cela, vous ne
  pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de nos sites web. Nos sites web peuvent renvoyer vers des sites web de tiers, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle.

  Gestion des cookies


  Vous pouvez être en mesure de bloquer les cookies en activant le paramètre de votre navigateur qui vous permet de refuser l'installation de tous ou de certains cookies. Certains
  tiers, tels que Google, proposent des plug-ins permettant de gérer les cookies. Il peut également être possible de supprimer les cookies qui ont été installés dans le passé. Si vous
  utilisez les paramètres de votre navigateur pour bloquer tous les cookies (y compris les cookies essentiels / strictement nécessaires), il se peut que vous ne puissiez pas accéder à
  tout ou partie de nos sites web.

  Généralités


  Si Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK) et/ou Dimensional Ireland collecte des données personnelles via des cookies, ces données personnelles seront traitées
  conformément à la politique de confidentialité correspondante.

  Vous pouvez en savoir plus sur les cookies à l'adresse www.allaboutcookies.org. Ce site vous donnera des conseils sur la manière de contrôler et de supprimer les cookies
  indésirables que vous avez déjà acceptés.

  Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions de temps à autre. Toute modification sera publiée sur cette page et entrera en vigueur dès qu'elle sera publiée.

 • German

   

  Was sind Cookies?

  Ein Cookie ist eine kleine Datei, die Buchstaben und Zahlen enthält und die auf Ihrem Rechner bzw. Ihrem Gerät abgespeichert wird. Durch den Einsatz von Cookies können wir die Nutzerfreundlichkeit unserer Websites optimieren und deren Funktionalität verbessern. 

  Wie verwenden wir Cookies?

  Wir erheben mittels Cookies bestimmte Daten über die Nutzung unserer öffentlichen Websites und den Aktivitäten auf diesen. Nähere Informationen darüber, wie Sie die verschiedenen von uns verwendeten Cookies verwalten können, finden Sie im nachfolgenden Abschnitt „Cookies verwalten“.

  Wir verwenden die nachfolgend aufgeführten Cookies zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Funktionsweise unserer Websites und zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit:

  • Zwingend erforderliche Cookies: Diese Cookies sind zur Speicherung Ihrer Sitzung (session) und bestimmter Dateneingaben sowie zur Ausführung anderer Aktionen notwendig, die für den Betrieb unserer Websites zwingend erforderlich sind, um herauszufinden, auf welche Anwendungen der Website der Nutzer Zugriff hat. Bei diesen Cookies handelt es sich um Session-Cookies, die lediglich vorübergehend benötigt und wieder gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen.

  • Analyse-Cookies: Mittels dieser Cookies können wir Daten darüber sammeln, wie Besucher unserer Websites diese nutzen (zum Beispiel Daten über die Anzahl von Besuchern und wie diese auf den Websites navigieren). Mit diesen Daten können wir die Funktionalität unserer Websites verbessern, beispielsweise indem wir ermitteln, ob unsere Nutzer schnell das finden, was sie suchen und indem wir Daten über etwaige den Nutzern angezeigte Fehlermeldungen erheben.

  Weitere Informationen hierzu finden Sie in der folgenden Tabelle:

  Cookie

  Zweck

  Google Analytics, einschließlich:

  • _gat
  • _gid
  • _ga

   

  Hotjar, einschließlich:

  • _hjIncludedInSample

   

   

  Diese Cookies helfen uns dabei zu analysieren, wie Besucher unsere Websites nutzen. Diese Informationen werden dazu verwendet, die Nutzung der Websites auszuwerten, Protokolle über die Aktivitäten auf den Websites zusammenzustellen und andere Leistungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten auf den Websites und der Internetnutzung zu erbringen. So nutzen wir diese Informationen beispielsweise dazu, herauszufinden, wie hoch die Besucherzahl auf den Websites insgesamt und auf den einzelnen Websites ist, sowie mit welchem Internet Browser unsere Websites genutzt werden.

  Die durch diese Cookies generierten Informationen können an Server außerhalb der EU übermittelt werden. Im Falle der Google Analytics Cookies umfasst dies auch die Übermittlung und Speicherung auf Servern in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Informationen können auch an Dritte übermittelt werden.

  Um weitere Informationen über Google Analytics zu erhalten, lesen Sie bitte die von Google zur Verfügung gestellten Informationen über Cookies, einschließlich der hier (nur auf English verfügbar) und in Google's Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellten Informationen.

  Informationen über Hotjar Cookies können Sie Hotjar’s Datenschutzerklärung sowie der Informationen, die Hotjar hier (nur auf English verfügbar) über Cookies zur Verfügung stellt, entnehmen.  • Funktionale cookies: Diese Cookies ermöglichen es unserer Website zu erkennen, wenn Sie während derselben Browsersession von einer anderen Website auf unsere Website zurückkehren. Sie werden zur Vermeidung wiederholter Eingabeaufforderungen, Pop-up-Nachrichten oder Disclaimer eingesetzt, wodurch wir Ihr Surferlebnis auf unserer Website verbessern können.

  Weitere Informationen hierzu finden Sie in der folgenden Tabelle:

  Cookie

  Zweck

  Die von uns eingesetzten funktionalen Cookies umfassen:

   

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

   

  Coveo_visitorid

   

  AnalyticsCustomerType

   

   

  Wir verwenden funktionale Cookies unter anderem um festzustellen, welche Seiten der Website besucht wurden und wie lange die Verweildauer war, sowie um die Anzahl der Website-Besucher zu ermitteln. Mithilfe dieser Cookies können wir die Nutzerfreundlichkeit bewerten und unsere Website optimieren. Die durch die Cookies generierten Informationen werden an Server außerhalb der EU, einschließlich an mit uns verbundene Unternehmen in den Vereinigten Staaten übermittelt. Die mittels dieser Cookies generierten Informationen werden nicht zur Identifikation eines Website-Besuchers verwendet.

   

  Drittanbieter-Cookies


  Drittanbieter (zum Beispiel Anbieter von externen Dienstleistungen zur Analyse des Webverkehrs) können ebenfalls Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn Sie unsere Website besuchen. Die von uns verwendeten Drittanbieter-Cookies werden oben in den Abschnitten „analytische/leistungsbezogene Cookies“ und „funktionale Cookies“ aufgeführt. Die von den Drittanbietern zur Verfügung gestellten Dienste nutzen gegebenenfalls andere Informationen als wir, von denen wir auch keine Kenntnis haben. Nähere Informationen finden Sie in der Datenschutz- bzw. Cookie-Richtlinie der oben genannten Drittanbieter.

  Sie können den Einsatz von Drittanbieter-Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen unserer Websites vollumfänglich nutzen können. Unsere Websites enthalten gegebenenfalls Links zu externen Websites Dritter, auf die wir keinen Einfluss haben.

  Verwaltung von Cookies


  Sie können Cookies ablehnen, indem Sie die entsprechende Einstellung in Ihrem Browser aktivieren, mit der Sie keine oder nur bestimmte Cookies zulassen. Manche Drittanbieter, wie zum Beispiel Google, bieten zur Verwaltung von Cookies Plug-ins an. So ist es auch möglich, Cookies zu löschen, die in der Vergangenheit installiert wurden. Wenn Sie in Ihren Browser-Einstellungen sämtliche Cookies ablehnen (einschließlich der zwingend erforderlichen Cookies) können Sie unsere Websites gegebenenfalls nicht in vollem Umfang nutzen.

  Allgemeines

  Sofern wir personenbezogene Daten mittels Cookies erheben, werden diese personenbezogenen Daten in Einklang mit unserer Datenschutzerklärung (privacy policy) behandelt.

  Weitere Informationen zu Cookies finden Sie auf www.allaboutcookies.org. Auf dieser Website finden Sie eine Anleitung, wie Sie unerwünschte Cookies, die Sie bereits akzeptiert haben, verwalten und wieder löschen können.

  Wir behalten uns das Recht vor, diese Bestimmungen jederzeit zu ändern. Etwaige Änderungen werden auf dieser Webseite veröffentlicht und sind ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wirksam.

 • Italian

   

  Cosa sono i cookie?


  Un cookie è un piccolo file di lettere e numeri che viene memorizzato sul tuo computer o altro dispositivo. I cookie possono aiutare a fornire una buona esperienza quando si naviga sui siti web e anche aiutare a migliorare la funzionalità del sito.

  Come utilizziamo i cookie?


  Raccogliamo alcuni dati riguardanti l'uso dei nostri siti web pubblici e le attività sui siti tramite i cookie. Per saperne di più su come è possibile gestire i vari cookie che utilizziamo, si prega di consultare la sezione sottostante intitolata "Gestione dei cookie".

  Utilizziamo i seguenti cookie affinché i nostri siti web funzionino correttamente e per migliorare l'esperienza dell'utente:

  • Cookie essenziali / strettamente necessari: Questi cookie sono necessari per salvare la sessione e alcuni input dell'utente e per svolgere altre attività che sono strettamente necessarie per il funzionamento dei nostri siti web, come ad esempio per determinare quali funzioni del sito gli utenti possono accedere. Questi cookie sono cookie di sessione, che sono temporanei e scadono quando si chiude il browser.
  • Cookie analitici / di performance: Questi cookie ci permettono di raccogliere dati su come i visitatori utilizzano i nostri siti web (per esempio, il numero di visitatori e
   come si muovono nei nostri siti). Questo ci aiuta a migliorare il modo in cui i nostri siti web funzionano, per esempio, valutando se gli utenti possono trovare facilmente
   ciò che stanno cercando e raccogliendo dati su eventuali errori che gli utenti potrebbero sperimentare.

   

  Si prega di vedere maggiori dettagli di seguito:

  Cookie

  Scopo

  Google Analytics, compreso:

  • _gat
  • _gid
  • _ga

   

  Hotjar, compreso:

  • _hjIncludedInSample

   

   

  Questi cookie ci aiutano ad analizzare come i visitatori utilizzano i nostri siti web. Queste informazioni saranno utilizzate allo scopo di valutare l'uso dei siti web, compilare rapporti sull'attività del sito web e fornire altri servizi relativi all'attività del sito web e all'uso di Internet. Per esempio, queste informazioni sono utilizzate per determinare quanti visitatori, in aggregato, ci sono a certe pagine web così come i tipi di browser internet utilizzati per accedere ai nostri siti web. Le informazioni generate da questi cookie possono essere trasferite al di fuori dell'UE, anche attraverso la trasmissione e l'archiviazione, per i cookie di Google Analytics, su server negli Stati Uniti. Le informazioni possono anche essere trasferite a terzi.

  Per saperne di più su Google Analytics, si prega di consultare le informazioni che Google mette a disposizione sull'uso dei cookie, compreso quello che è disponibile qui, nonché la sua politica sulla privacy.

  Per saperne di più sui cookie di Hotjar, è possibile accedere alla sua politica sulla privacy e alle informazioni che Hotjar fornisce qui sui suoi cookie.

   

  • Cookie di funzionalità: Questi cookie permettono ai nostri siti web di riconoscere se vi ritornate da un altro sito web durante la stessa sessione di navigazione. Sono
   utilizzati per evitare richieste ripetitive, messaggi pop-up o disclaimer, il che ci aiuta a migliorare la vostra esperienza.

   

  Se flere oplysninger nedenfor:

  Cookie

  Scopo

  I cookie di funzionalità che impostiamo includono:

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

  Coveo_visitorid

  AnalyticsCustomerType

   

   

  Utilizziamo i cookie di funzionalità, anche per valutare quali parti del sito web vengono visitate, per quanto tempo e per aiutare a determinare il numero di visitatori del sito. Questo ci aiuta a capire meglio l'esperienza dell'utente e a migliorare il sito web. Le informazioni generate da questi cookie saranno trasferite al di fuori dell'UE, comprese le entità affiliate negli Stati Uniti. Le informazioni generate da questi cookie non saranno utilizzate per identificare i visitatori del sito web.

   

  Cookie di terze parti


  Terze parti (compresi, ad esempio, i fornitori di servizi esterni come i servizi di analisi del traffico web) possono anche impostare i cookie sul tuo dispositivo quando stai utilizzando il nostro sito web. I cookie di fornitori terzi che utilizziamo sono specificati sopra sotto i cookie analitici/di performance e i cookie di funzionalità. I servizi gestiti da terzi possono utilizzare le informazioni diversamente da come facciamo noi e senza la nostra conoscenza. Si prega di fare riferimento alla politica sulla privacy e/o sui cookie dei servizi di terze parti sopra elencati per informazioni dettagliate.

  L'utente può essere in grado di rifiutare l'uso dei cookie da parte di terzi selezionando le impostazioni appropriate sul proprio browser; tuttavia, si prega di notare che se si fa
  questo potrebbe non essere in grado di utilizzare la piena funzionalità dei nostri siti web. I nostri siti web possono collegarsi a siti web di terzi, sui quali non abbiamo alcun controllo.

  Gestione dei cookie


  Potresti essere in grado di bloccare i cookie attivando l'impostazione sul tuo browser che ti permette di rifiutare l'impostazione di tutti o di alcuni cookie. Alcune terze parti, come
  Google, offrono plug-in per gestire i cookie. Può anche essere possibile cancellare i cookie che sono stati installati in passato. Se si utilizzano le impostazioni del browser per bloccare tutti i cookie (compresi i cookie essenziali / strettamente necessari) si potrebbe non essere in grado di accedere a tutti o parte dei nostri siti web.

  Generale


  Se Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK) e/o Dimensional UK. (Dimensional UK) e/o Dimensional Ireland raccolgono dati personali attraverso i cookie, tali dati
  personali saranno trattati in conformità con la relativa politica sulla privacy.

  Puoi trovare maggiori informazioni sui cookie all'indirizzo www.allaboutcookies.org. Questo sito ti darà indicazioni su come controllare ed eliminare i cookie indesiderati che
  hai già accettato.

  Ci riserviamo il diritto di modificare questi termini di volta in volta. Eventuali modifiche saranno pubblicate all'interno di questa pagina e diventeranno effettive non appena
  pubblicate.

 • Norwegian

   

  Hva er informasjonskapsler?


  En informasjonskapsel er en liten fil med bokstaver og tall som er lagret på datamaskinen eller annen enhet. Informasjonskapsler kan bidra til å gi deg en god opplevelse når du
  surfer på nettsteder, og kan også bidra til å forbedre nettstedets funksjonalitet.

  Hvordan bruker vi informasjonskapsler?


  Vi samler inn visse data om bruk av våre offentlige nettsteder og aktiviteter på nettstedene via informasjonskapsler. For å finne ut mer om hvordan du kan administrere de forskjellige informasjonskapslene vi bruker, kan du se avsnittet under "Behandle informasjonskapsler" nedenfor.

  Vi bruker følgende informasjonskapsler slik at nettstedene våre fungerer som de skal og for å forbedre brukeropplevelsen:

  • Viktige / strengt nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for å lagre økten din og visse innspill og for å utføre andre aktiviteter
   som er strengt nødvendige for driften av våre nettsteder, for eksempel for å avgjøre hvilke funksjoner på nettstedbrukerne kan få tilgang til. Disse informasjonskapslene
   er sesjonskapsler, som er midlertidige og vil utløpe når du lukker nettleseren din.
  • •Informasjonskapsler for informasjon / ytelse: Disse informasjonskapslene lar oss samle inn data om hvordan besøkende bruker nettstedene våre (for eksempel antall
   besøkende og hvordan de beveger seg rundt på nettstedene våre). Dette hjelper oss med å forbedre måten nettstedene våre fungerer på, for eksempel ved å vurdere om
   brukerne enkelt kan finne det de leter etter og samle inn data om eventuelle feil brukerne kan oppleve.

   

  Se flere detaljer nedenfor:

  Cookie

  Hensikt

  Google Analytics, gjelder også:

  • _gat
  • _gid
  • _ga

   

  Hotjar, gjelder også:

  • _hjIncludedInSample

   

   

  Disse informasjonskapslene hjelper oss å analysere hvordan besøkende bruker nettstedene våre. Denne informasjonen vil bli brukt til å evaluere bruken av nettstedene, utarbeide rapporter om nettstedaktivitet og tilby andre tjenester knyttet til nettstedaktivitet og internettbruk. For eksempel brukes denne informasjonen til å bestemme hvor mange besøkende det er på bestemte nettsider i tillegg til hvilke typer nettlesere som brukes for å få tilgang til nettstedene våre. Informasjonen som genereres av disse informasjonskapslene, kan overføres utenfor EU, inkludert ved å bli overført til og lagret på, for Google Analytics - informasjonskapsler, servere i USA. Informasjonen kan også overføres til tredjeparter.

  For å finne ut mer om Google Analytics, kan du se informasjonen som Google gjør tilgjengelig om bruk av informasjonskapsler, inkludert hva som er tilgjengelig her, samt personvernerklæringen.

  For å finne ut mer om Hotjar - informasjonskapslene, kan du få tilgang til personvernerklæringen og informasjonen Hotjar gir her om informasjonskapslene.

   

  • Funksjonalitets -informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lar nettstedene våre gjenkjenne hvis du kommer tilbake til dem fra et annet nettsted i løpet av
   samme nettlesingsøkt. De brukes til å forhindre gjentatte forespørsler, popupmeldinger eller ansvarsfraskrivelser, noe som hjelper oss med å forbedre opplevelsen din.

   

  Se flere detaljer nedenfor:

  Informasjonskapsler

  Hensikt

  Funksjonalitets -informasjonskapsler vi setter inn inkluderer:

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

  Coveo_visitorid

  AnalyticsCustomerType

   

   

  Vi bruker funksjonalitets -informasjonskapsler, blant annet for å evaluere hvilke deler av nettstedet som besøkes, hvor lenge og for å bestemme antall besøkende på nettstedet. Dette hjelper oss med å bedre forstå brukeropplevelsen og forbedre nettstedet. Informasjonen som genereres av disse informasjonskapslene vil bli overført utenfor EU, inkludert til tilknyttede enheter i USA. Informasjonen som genereres av disse informasjonskapslene vil ikke bli brukt til å identifisere besøkende på nettstedet.

   

  Tredjeparts informasjonskapsler


  Tredjeparter (inkludert for eksempel leverandører av eksterne tjenester som webtrafikkanalysetjenester) kan også sette informasjonskapsler på enheten din når du bruker nettstedet vårt. Informasjonskapslene fra tredjepartsleverandører vi bruker er spesifisert ovenfor under analytiske/ytelses-informasjonskapsler og funksjonalitets- informasjonskapsler. Tredjepartsopererte tjenester kan bruke annen informasjon enn vi gjør og uten vår kunnskap. Vennligst se personvern- og/eller informasjonskapselpolitikken
  til tredjepartstjenestene ovenfor for detaljert informasjon.

  Du kan kanskje nekte bruk av informasjonskapsler fra tredjeparter ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din; Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan
  det hende at du ikke kan bruke hele funksjonaliteten til nettstedene våre. Nettstedene våre kan koble til tredjeparts nettsteder som vi ikke har kontroll over.

  Administrering av informasjonskapsler


  Du kan kanskje blokkere informasjonskapsler ved å aktivere innstillingen i nettleseren din som lar deg nekte innstillingen av alle eller noen informasjonskapsler. Noen tredjeparter, for eksempel Google, tilbyr plug-ins for å administrere informasjonskapsler. Det kan også være mulig å slette informasjonskapsler som er installert tidligere. Hvis du bruker nettleserinnstillingene til å blokkere alle informasjonskapsler (inkludert essensielle / strengt nødvendige informasjonskapsler) kan det hende du ikke får tilgang til alle eller deler av nettstedene våre.

  Generell


  Hvis enten Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK) og/eller Dimensional Ireland samler inn personopplysninger via informasjonskapsler, vil slike personopplysninger bli behandlet i samsvar med den relevante personvernerklæringen.

  Du kan finne ut mer om informasjonskapsler på www.allaboutcookies.org. Dette nettstedet vil gi deg veiledning om hvordan du kontrollerer og sletter uønskede informasjonskapsler du allerede har godtatt.

  Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på denne siden og trer i kraft så snart de er lagt ut.

 • Swedish

   

  Vad är vi cookies?


  En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som lagras på din dator eller annan enhet. Cookies kan bidra till att ge dig en bra upplevelse när du surfar på webbplatser och
  även bidra till att förbättra webbplatsens funktionalitet.

  Hur använder vi cookies?


  Vi samlar in vissa uppgifter om användningen av våra offentliga webbplatser och aktiviteter på webbplatserna via cookies. Om du vill veta mer om hur du kan hantera de
  olika cookies som vi använder, se avsnittet nedan med rubriken "Hantering av cookies".

  Vi använder följande cookies för att våra webbplatser ska fungera korrekt och för att förbättra användarupplevelsen:

  • Viktiga/strängt nödvändiga cookies: Dessa cookies behövs för att spara din session och vissa inmatningar och för att utföra andra aktiviteter som är strikt nödvändiga
   för driften av våra webbplatser, t.ex. för att avgöra vilka funktioner på webbplatsen som användarna har tillgång till. Dessa cookies är sessionscookies, som är tillfälliga
   och upphör att gälla när du stänger din webbläsare.
  • Analytiska/ prestanda-cookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att samla in data om hur besökare använder våra webbplatser (till exempel antalet besökare och
   hur de rör sig på våra webbplatser). Detta hjälper oss att förbättra hur våra webbplatser fungerar, till exempel genom att bedöma om användarna lätt kan hitta det de söker och samla in uppgifter om eventuella fel som användarna kan uppleva.

   

  Se mer information nedan:

  Cookie

  Syfte 

  Google Analytics, including:

  • _gat
  • _gid
  • _ga

   

  Hotjar, including:

  • _hjIncludedInSample

   

   

  Dessa cookies hjälper oss att analysera hur besökarna använder våra webbplatser. Denna information kommer att användas för att utvärdera användningen av webbplatserna, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Denna information används till exempel för att fastställa hur många besökare som totalt sett besöker vissa webbsidor och vilka typer av webbläsare som används för att komma åt våra webbplatser. Den information som genereras av dessa cookies kan överföras utanför EU, bland annat genom att överföras till och lagras på servrar i USA för Google Analytics-cookies. Informationen kan också överföras till tredje part.

  Om du vill veta mer om Google Analytics kan du se den information som Google tillhandahåller om sin användning av cookies, inklusive den information som finns tillgänglig här, samt Googles integritetspolicy.

  Om du vill veta mer om Hotjar-cookies kan du ta del av dess integritetspolicy och den information som Hotjar tillhandahåller här om sina cookies.

   

  • Funktionella cookies: Dessa cookies gör det möjligt för våra webbplatser att känna igen om du återvänder till dem från en annan webbplats under samma webbläsarsession. De används för att förhindra upprepade förfrågningar, popupmeddelanden eller friskrivningar, vilket hjälper oss att förbättra din upplevelse.

   

  Se mer information nedan:

  Cookie

  Syfte 

  Funktionella cookies som vi ställer in inkluderar:

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

  Coveo_visitorid

  AnalyticsCustomerType

   

   

  Vi använder funktionella cookies, bland annat för att utvärdera vilka delar av webbplatsen som besöks, hur länge och för att fastställa antalet besökare på webbplatsen. Detta hjälper oss att bättre förstå användarupplevelsen och förbättra webbplatsen. Den information som genereras av dessa cookies kommer att överföras utanför EU, bland annat till närstående enheter i USA. Den information som genereras av dessa cookies kommer inte att användas för att identifiera webbplatsens besökare.

   

  Cookies från tredje part


  Tredje parter (inklusive till exempel leverantörer av externa tjänster som webbtrafikanalyser) kan också sätta cookies på din enhet när du använder vår webbplats. De cookies från tredjepartsleverantörer som vi använder anges ovan under analytiska/prestanda-cookies och funktionscookies. De tjänster som drivs av tredje part kan använda information på andra sätt än vad vi gör och utan vår vetskap. Se sekretessoch/eller cookiepolicyn för de ovan angivna tjänsterna från tredje part för detaljerad information.

  Du kan eventuellt vägra användningen av cookies från tredje part genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser. Våra webbplatser kan länka till webbplatser från tredje part, som vi inte har någon kontroll över.

  Hantering av cookies


  Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör att du kan vägra att ställa in alla eller vissa cookies. Vissa tredje parter, t.ex. Google, erbjuder
  tilläggsprogram för att hantera cookies. Det kan också vara möjligt att radera cookies som har installerats tidigare. Om du använder inställningarna i din webbläsare för att blockera alla cookies (inklusive viktiga/strängt nödvändiga cookies) kan det hända att du inte kan få tillgång till alla eller delar av våra webbplatser.

  Allmänt


  Om antingen Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK) och/eller Dimensional Ireland samlar in personuppgifter via cookies kommer sådana personuppgifter att behandlas i enlighet med den relevanta sekretesspolicyn.

  Du kan läsa mer om cookies på www.allaboutcookies.org. På denna webbplats får du vägledning om hur du kontrollerar och raderar oönskade cookies som du redan har accepterat.

  Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida och träder i kraft så snart de publiceras.