Privacy Policies

The privacy policy and notice is available in the following languages:

Policies

 • Danish

  1. Introduktion

  1.1 I forbindelse med databeskyttelsesloven fungerer vi som en dataansvarlig med hensyn til visse personoplysninger og kan modtage sådanne oplysninger om dig. Denne fortrolighedspolitik og -meddelelse regulerer vores håndtering af personoplysninger i forbindelse med udførelsen af vores kommercielle aktiviteter og giver dig meddelelse om vores behandling af sådanne personoplysninger som krævet ved lov.

  1.2 Definitioner:

  • “Vi”, “os” eller “vores” er en reference til følgende:

  o Dimensional Fund Advisors Ltd. (“Dimensional UK”), et selskab registreret i England og Wales under firmanummer 02569601, og hvis hjemsted er 20 Triton Street, Regent's Place, London NW1 3BF, England; eller

  o Dimensional Ireland Limited (“Dimensional Ireland”), et datterselskab af Dimensional UK og et selskab registreret i Irland under registreringsnummer C185067 og beliggende i Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland;
  « Entités dimensionnelles » désigne nous et nos affiliés ;;

   • Dimensionelle enheder” betyder os og vores associerede virksomheder;
   • Personoplysninger” betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person; en identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata eller en online -identifikator eller ved en eller flere faktorer (f.eks. fysisk) specifik til den person;
   • Tilsynsorgan” betyder ethvert reguleringsorgan, hvormed vi eller de andre dimensionelle enheder er eller bliver reguleret; og
   • Tilknyttet” betyder en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med enhver dimensionel enhed, herunder Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. og DFA Securities LLC.

   2. Typerne af personoplysninger, vi indsamler

   2.1 På grund af vores forretningsforbindelser og/eller de tjenester, vi leverer, skal vi indhente visse personoplysninger. Af sådanne forretningsmæssige årsager kan vi indsamle, modtage og på anden måde behandle følgende personoplysninger. Omfanget af en sådan behandling bestemmes generelt af omfanget af de relevante tjenester eller forhold, og hvis vi ikke er i stand til at behandle sådanne personoplysninger, kan vi muligvis ikke opretholde et forhold eller levere tjenester. Listerne nedenfor er ikke udtømmende og gælder muligvis ikke for dig; listerne repræsenterer imidlertid de typer af personoplysninger, vi typisk modtager i løbet af almindelig forretning.

   • grundlæggende personoplysninger (f.eks. navn; alder; adresse; køn; nationalitet; erhverv; medborgerskab; telefonnummer; e -mail -adresse; fødselsdato);
   • finansielle eller skattemæssige oplysninger i forbindelse med vores investeringsforvaltningsoperationer (såsom oplysninger om en finansiel rådgiver eller anden repræsentant eller investeringsfaglig; investeringsoplysninger; bankeller andre finansielle oplysninger; beskæftigelseshistorik; socialt og/eller nationalt forsikringsnummer (s) og detaljer om skattemæssig bopæl);
   • identifikationsdokumenter i forbindelse med vores investeringsforvaltningsoperationer, såsom pas, nationalt identitetskort eller kørekort;
   • oplysninger om transaktioner, herunder dem, der foretages på en persons vegne, såsom beløb og datoer for handler, mængden af aktiver på en konto eller kommunikation med os;
   • virksomhedskontaktoplysninger og en fil med en persons kontakthistorik, der skal bruges til forespørgsel, herunder for at vi kan kontrollere, at du er tilfreds med de tjenester, vi har leveret til dig;
   • visse data indsamlet, når du besøger vores websted (er) eller vores tjenesteudbyderes oplysninger, og oplysninger fra deltagelse og deltagelse i onlinemøder, begivenheder eller præsentationer, f.eks. dem, der indsamles via "cookies", bruger -id'er, IP -adresser og andre enhedsoplysninger, placering , log-in og anden aktivitet. Vi kan optage visse møder, begivenheder eller præsentationer; og
   • oplysninger, vi er juridisk forpligtet til at generere eller indsamle, f.eks. oplysninger om overholdelse eller forpligtelser til registrering.

   3. Hvordan vi bruger dine oplysninger

   3.1 Vi kan gemme og behandle personoplysninger på følgende måder og til følgende formål, hvor det er relevant:

   • at vurdere en ansøgning om tjenester eller at investere i midler som et trin før kontrakt;
   • at styre og spore investeringer og analysere og forbedre tjenester i vores legitime interesser;
   • at levere tjenester, såsom relevant kommunikation, herunder kontoudtog eller relaterede oplysninger i henhold til vores kontraktlige forpligtelser eller resultaterne af vores undersøgelser, hvor du deltager;
   • at levere tjenester såsom relevant kommunikation, herunder kontoudtog eller relaterede oplysninger i henhold til vores kontraktlige forpligtelser eller resultaterne af vores undersøgelser, hvor du deltager;
   • til forvaltning og administration af vores virksomhed i vores legitime interesser;
   • at overholde og vurdere overholdelse af gældende love, regler og forskrifter og interne politikker og procedurer (herunder men ikke begrænset til skattemæssige eller andre forretningsrapporteringsformål);
   • til administration og vedligeholdelse af databaser, der opbevarer personoplysninger i vores legitime interesser;
   • til marketingformål (herunder for at kontakte dig i markedsføringsøjemed som nærmere beskrevet i "Marketing" i afsnit 6 nedenfor); eller
   • at give dig generelle oplysninger om DFAL og/eller de dimensionelle enheders tjenester.

   3.2 Vi har ret til at bruge dine personaplysninger på disse måder, fordi:

   • vi er nødt til at gøre det for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig eller på anden måde give dig passende kundeservice;
   • du har givet dit samtykke til sådan brug;
   • vi har juridiske og/eller regulatoriske forpligtelser, som vi skal opfylde;
   • vi skal muligvis gøre det for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder eller i forbindelse med retssager; eller
   • brugen af dine personlige data som beskrevet er nødvendig for vores legitime forretningsinteresser eller de dimensionelle enheders interesser (undtagen når sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder), såsom:

    - giver os mulighed for effektivt og effektivt at styre og administrere driften af vores forretning eller en investering (eller dine kunders investering) eller

    - opretholdelse af overholdelse af interne politikker og procedurer implementeret efter behov i forbindelse med dimensionelle virksomheders virksomhed.

   4. Videregivelse af dine oplysninger til tredjeparter

   4.1 Vi kan videregive personoplysninger til et medlem af de dimensionelle enheder under de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor:

   • som krævet i forbindelse med ledelse og administration af vores forretning, herunder forvaltning af en investering (eller din kundes investering);
   • at lette levering af tjenester;
   • at vurdere en ansøgning om tjenester eller at investere i midler;
   • at vurdere overholdelse af gældende love, regler og forskrifter samt interne politikker og procedurer på tværs af de dimensionelle enheder og
   • som påkrævet i forbindelse med administration og vedligeholdelse af databaser, der lagrer personlige data.

   4.2 Vi kan dele personlige data uden for de dimensionelle enheder til følgende formål:

   • med tredjepartsagenter, tjenesteudbydere og entreprenører, der leverer tjenester til os eller letter de tjenester, vi leverer. Dette omfatter f.eks. Revisorer; professionelle, finansielle eller juridiske rådgivere; og visse finansielle institutioner, såsom fondsadministratorer, depositarer eller depoter. Andre tjenesteudbydere omfatter it- og kommunikationsudbydere og dem, der leverer marketingtjenester, når vi har lov til at videregive dine personoplysninger til dem;
   • i det omfang lovgivningen kræver det (for eksempel hvis vi er forpligtet til at videregive personoplysninger til at overholde enhver juridisk forpligtelse, herunder, uden begrænsning, at overholde krav til skatterapportering) eller som kan være nødvendige for at etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Dette kan omfatte videregivelse til relevante tilsynsorganer eller skattemyndigheder; og
   • i det omfang, det er nødvendigt for at handle på en persons vegne, herunder porteføljestyring og andre transaktioner.

   Vi søger at indføre, med tredjeparter, der behandler personoplysninger på vores vegne, fortrolighedsbegrænsninger og krav, så deres brug af personoplysninger modtaget fra os kun er tilladt i henhold til vores instruktioner og er begrænset til de formål, der er beskrevet i afsnit 3, "Hvordan Vi bruger dine oplysninger ”.

   5. Overførsel af personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Det Forenede Kongerige

   5.1 Vi kan overføre personoplysninger til andre kontorer i Dimensional Entities eller til Dimensional Entities 'agenter, tjenesteudbydere og/eller entreprenører uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (" EEA ") (i tilfælde af Dimensional Ireland) eller Det Forenede Kongerige (" UK ") (i tilfælde af Dimensional UK) inklusive til USA. Dimensional Ireland og Dimensional UK deler personlige data med hinanden som en del af deres operationer.

   5.2 Ved enhver overførsel af dine personoplysninger uden for EØS eller Storbritannien (alt efter hvad der er relevant), er vi forpligtet til at stille passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af sådanne oplysninger. Dette kan gøres på en række måder, for eksempel:

   • modtageren kan have underskrevet "modelkontraktklausuler" godkendt af Europa - Kommissionen eller den britiske regering (alt efter hvad der er relevant), der forpligter modtageren til at beskytte personlige data; eller
   • landet, som vi sender dataene til, kan blive godkendt af Europa -Kommissionen eller den britiske regering (hvis det er relevant) for at tilbyde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, eller der er en anden godkendt ordning til overførsel.

   Vi kan også foretage en sådan overførsel uden for EØS eller Storbritannien (alt efter hvad der er relevant), når vi har en persons samtykke til at gøre det, eller hvor en anden juridisk undtagelse fra kravet om at stille passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af sådanne oplysninger gælder. I alle tilfælde vil vi bestræbe os på, at enhver overførsel af dine personoplysninger er i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning.

   5.3 Du kan få flere oplysninger om den beskyttelse, der gives til dine personoplysninger, når de overføres uden for EØS eller Storbritannien (alt efter hvad der er relevant) (herunder en kopi af alle standarddatabeskyttelsesklausuler, som vi har indgået med modtagere af dine personoplysninger) ved at kontakte os som beskrevet i afsnit 10 nedenfor.

   6. Markedsføring

   6.1 Vi kan bruge dine personoplysninger til marketingtjenester i de dimensionelle enheder, der kan interessere dig. Vi giver mulighed for at afmelde eller fravælge yderligere kommunikation om hver elektronisk marketingkommunikation, der sendes til dig, som du kan udøve ved at følge afmeldingsinstruktionerne i kommunikationen. Du kan også fravælge yderligere kommunikation ved at kontakte os direkte ved hjælp af oplysningerne i afsnit 10 nedenfor.

   7. Sådan beskytter vi dine oplysninger

   7.1 Vi søger at implementere kontroller for at opretholde sikkerheden ved oplysninger og informationssystemer og for at beskytte klientfiler med passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til følsomheden af oplysningerne deri. Passende kontrol (f.eks. Begrænset adgang) kan også placeres på vores computersystemer. Fysisk adgang til områder, hvor personoplysninger indsamles, behandles eller opbevares, er begrænset til autoriserede medarbejdere.

   7.2 Som ansættelsesbetingelse er ansatte i alle dimensionelle enheder forpligtet til at følge alle gældende love og regler, herunder i forhold til databeskyttelseslovgivningen. Uautoriseret brug eller videregivelse af fortrolige klientoplysninger af en medarbejder i en dimensionel enhed er forbudt og kan resultere i disciplinære foranstaltninger.

   8. Opbevaring af personoplysninger

   8.1 Hvor lang tid vi behandler personoplysninger varierer og bestemmes generelt af følgende:

   • formålet, som vi indhentede personoplysningerne til - vi bliver nødt til at opbevare dataene så længe det er nødvendigt til dette formål underlagt og i overensstemmelse med vores juridiske og regulatoriske forpligtelser; og
   • juridiske eller regulatoriske forpligtelser - for eksempel kan love eller regler fastsætte en minimumsperiode, for hvilken vi skal opbevare dine personoplysninger, eller vi kan blive nødt til at beholde sådanne personoplysninger i tilfælde af, at det er nødvendigt for at påvise lovgivningsmæssig eller juridisk overholdelse.

   9. Dine rettigheder

   9.1 Du har en række juridiske rettigheder i forhold til de personoplysninger, vi har om dig. Disse rettigheder omfatter:

   • retten til at få oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger og adgang til de personoplysninger, som vi har om dig;
   • retten til når som helst at trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage;
   • under visse omstændigheder retten til at modtage nogle personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og/eller anmode om, at vi overfører sådanne data til en tredjepart, hvor dette er teknisk muligt (ellers kendt som dataportabilitet). Bemærk, at denne ret kun gælder for personoplysninger, som du har givet os;
   • retten til at anmode om, at vi retter dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige;
   • retten til at anmode om, at vi under visse omstændigheder sletter dine personoplysninger. Bemærk, at der kan være omstændigheder, hvor du beder os om at slette dine personlige data, men vi er juridisk berettiget til at beholde dem;
   • under visse omstændigheder, f.eks. når behandlingen udføres på grundlag af legitime interesser, retten til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Igen kan der være omstændigheder, hvor du gør indsigelse eller beder os om at begrænse behandlingen, men vi er juridisk berettiget til at afvise denne anmodning; og
   • • retten til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden (detaljer om dette er angivet nedenfor), hvis du mener, at vi har krænket nogen af dine rettigheder.

   9.2 Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnit 10 nedenfor.

   9.3 Du kan også finde flere oplysninger om dine rettigheder ved at kontakte den relevante databeskyttelses- og fortrolighedsregulator (se “Spørgsmål og bekymringer” i afsnit 10 nedenfor) eller ved at besøge den britiske informationskommissærs kontor, https://ico.org.uk/, or for the Irish Data Protection Commission, https://dataprotection.ie/.


   10. Spørgsmål og bekymringer

   10.1 Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores håndtering af dine personoplysninger eller om denne politik og meddelelse, bedes du kontakte os på EMEADataPrivacy@dimensional.com eller:

   Dimensional UK - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, United Kingdom. Dimensional Storbritanniens telefonnummer er +44 (0) 3033 3300.

   Dimensional Ireland - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland. Dimensional Irlands dimensionelle telefonnummer er +353 1 669 8500.

   10.2 Da Dimensional UK ikke har en virksomhed i Den Europæiske Union, har det udpeget Dimensional Ireland som sin repræsentant. Du kan kontakte Dimensional Ireland, hvis du er i EU for at rejse spørgsmål eller forespørgsler, du måtte have vedrørende Dimensional UK's behandling af dine personoplysninger og/eller denne politik og meddelelse mere generelt.

   10.3 Vi tilstræber at behandle eventuelle fortrolighedsrelaterede spørgsmål straks. Hvis du er utilfreds med, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, kan du indgive en klage til en fortrolighedsregulator, herunder fortrolighedsregulatoren for din sædvanlige bopæl, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede krænkelse af dine rettigheder er sket. Du kan klage over dimensionen UK til UK Information Commissioner Office, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på deres websted (https://ico.org.uk/). For klager vedrørende Dimensionelt Irland, kan du kontakte Irish Data Protection Commission (se https://dataprotection.ie/).

    
 • Dutch

  1. Inleiding

  1.1 In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming treden wij op als gegevensbeheerder met betrekking tot bepaalde Persoonsgegevens en kunnen wij dergelijke informatie over u ontvangen. Dit privacybeleid en deze kennisgeving zijn van toepassing op onze omgang met persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze commerciële activiteiten en informeren u over onze verwerking van dergelijke persoonsgegevens zoals vereist door de wet.

  1.2 Definities:

  • “Wij”, “ons” of “onze” is een verwijzing naar het volgende:

  o Dimensional Fund Advisors Ltd. (“Dimensional UK”), een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 02569601 en met statutaire zetel te 20 Triton Street, Regent's Place, Londen NW1 3BF, Engeland; of

  o Dimensional Ireland Limited (“Dimensional Ireland”), een dochteronderneming van Dimensional UK en een bedrijf geregistreerd in Ierland onder registratienummer C185067 en gevestigd te Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ierland;

   • Dimensionale Entiteiten” betekent ons en onze Gelieerde Ondernemingen;
   • Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identificator of door een of meer factoren (bijv. fysieke) specifieke aan die persoon;
   • Regelgevende Instantie” betekent elke regelgevende instantie waardoor wij of de andere Dimensionale Entiteiten gereguleerd zijn of worden; en
   • Affiliate” betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een Dimensional Entiteit, inclusief Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. en DFA Securities LLC.

   2. De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen

   2.1 Vanwege onze zakelijke relaties en/of de diensten die we leveren, moeten we bepaalde Persoonsgegevens verkrijgen. Om dergelijke zakelijke redenen kunnen we de volgende Persoonsgegevens verzamelen, ontvangen en anderszins verwerken. De omvang van een dergelijke verwerking wordt over het algemeen bepaald door de reikwijdte van de relevante diensten of relatie, en als we dergelijke Persoonsgegevens niet kunnen verwerken, zijn we mogelijk niet in staat om een relatie te onderhouden of diensten te verlenen. De onderstaande lijsten zijn niet-limitatief en zijn mogelijk niet op u van toepassing; de lijsten vertegenwoordigen echter de soorten Persoonsgegevens die we doorgaans ontvangen in het kader van onze normale bedrijfsvoering.

   • basis Persoonsgegevens (zoals naam; leeftijd; adres; geslacht; nationaliteit; beroep; staatsburgerschap; telefoonnummer; e-mailadres; geboortedatum);
   • financiële of fiscale informatie, in verband met onze vermogensbeheeractiviteiten (zoals gegevens over een financieel adviseur of andere vertegenwoordiger of beleggingsprofessional; beleggingsgegevens; bankgegevens of andere financiële gegevens; arbeidsverleden; sociaal en/of burgerlijk verzekeringsnummer; fiscaal identificatienummer (s) en details van fiscale woonplaats);
   • identificatiedocumenten, in verband met onze vermogensbeheeractiviteiten, zoals een paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs;
   • informatie over transacties, inclusief transacties die namens een persoon zijn gedaan, zoals bedragen en data van transacties, het bedrag aan activa op een rekening of communicatie met ons;
   • zakelijke contactgegevens en een bestand met de contactgeschiedenis van een persoon om te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, inclusief zodat we kunnen controleren of u tevreden bent met de diensten die we aan u hebben geleverd;
   • bepaalde gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van onze website(s) of die van onze serviceproviders, en informatie van het bijwonen van en deelnemen aan online vergaderingen, evenementen of presentaties zoals die verzameld via "cookies", gebruikers-ID's, IP-adressen en andere apparaatgegevens, locatie , logins en andere activiteiten. We kunnen bepaalde vergaderingen, evenementen of presentaties opnemen; en
   • informatie die we wettelijk verplicht zijn te genereren of te verzamelen, zoals informatie voor naleving of archiveringsverplichtingen.

   3. Hoe we uw informatie gebruiken

   3.1 We kunnen Persoonsgegevens opslaan en verwerken op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden, indien van toepassing:

   • het beoordelen van een aanvraag voor diensten of het investeren in fondsen, als precontractuele stap;
   • om investeringen te beheren en te volgen, en om diensten in onze legitieme belangen te analyseren en te verbeteren;
   • om diensten te verlenen, zoals relevante communicatie, inclusief rekeningafschriften, of gerelateerde informatie volgens onze contractuele verplichtingen, of de resultaten van onze enquêtes waaraan u deelneemt;
   • om diensten te verlenen zoals relevante communicatie, inclusief rekeningafschriften, of gerelateerde informatie volgens onze contractuele verplichtingen, of de resultaten van onze enquêtes waaraan u deelneemt;
   • voor het beheer en de administratie van ons bedrijf in onze legitieme belangen;
   • om te voldoen aan en de naleving te beoordelen van toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en intern beleid en procedures (inclusief maar niet beperkt tot belasting- of andere zakelijke rapportagedoeleinden);
   • voor het beheer en onderhoud van databases waarin Persoonsgegevens worden opgeslagen in onze legitieme belangen;
   • voor marketingdoeleinden (inclusief om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden zoals verder beschreven in “Marketing” in paragraaf 6 hieronder); of
   • om u algemene informatie te verstrekken over de diensten van DFAL en/of de Dimensionale Entiteiten.

   3.2 Wij hebben het recht om uw Persoonsgegevens op deze manieren te gebruiken omdat:

   • we moeten dit doen om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, of om u anderszins de juiste klantenservice te bieden;
   • u heeft toestemming gegeven voor dergelijk gebruik;
   • we hebben wettelijke en/of regelgevende verplichtingen die we moeten nakomen;
   • we moeten dit mogelijk doen om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor juridische procedures; of
   • het gebruik van uw Persoonsgegevens zoals beschreven is noodzakelijk voor onze legitieme zakelijke belangen of die van de Dimensionale Entiteiten (behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden), zoals:

    - ons in staat stellen om effectief en efficiënt te beheren en de werking van ons bedrijf of een investering (of de investering van uw klanten) beheren; of

    - het handhaven van de naleving van interne beleidslijnen en procedures die zijn geïmplementeerd waar nodig in verband met de activiteiten van de Dimensionale Entiteiten.

   4. Openbaarmaking van uw informatie aan derden

   4.1 We kunnen Persoonsgegevens bekendmaken aan een lid van de Dimensionale Entiteiten in de hieronder beschreven omstandigheden:

   • zoals vereist in verband met het beheer en de administratie van ons bedrijf, inclusief het beheer van een belegging (of de belegging van uw klant);
   • om de dienstverlening te vergemakkelijken;
   • het beoordelen van een aanvraag voor diensten of het beleggen in fondsen;
   • om de naleving van de toepasselijke wetten, regels en voorschriften te beoordelen, evenals interne beleidslijnen en procedures binnen de Dimensionale Entiteiten; en
   • zoals vereist in verband met het beheer en onderhoud van de databases waarin Persoonsgegevens worden opgeslagen.

   4.2 We kunnen Persoonsgegevens delen buiten de Dimensionale Entiteiten voor de volgende doeleinden:

   • met externe agenten, dienstverleners en aannemers die diensten aan ons verlenen of de diensten die wij leveren vergemakkelijken. Hieronder vallen bijvoorbeeld accountants; professionele, financiële of juridische adviseurs; en bepaalde financiële instellingen, zoals fondsbeheerders, bewaarders of bewaarders. Andere serviceproviders zijn onder meer IT- en communicatieproviders en degenen die marketingdiensten leveren wanneer het ons is toegestaan uw Persoonsgegevens aan hen bekend te maken;
   • voor zover wettelijk vereist (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om Persoonsgegevens vrij te geven om te voldoen aan een wettelijke verplichting, inclusief, maar niet beperkt tot, om te voldoen aan belastingrapportagevereisten) of zoals nodig kan zijn om vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen wettelijke rechten. Dit kan openbaarmaking aan relevante regelgevende instanties of belastingautoriteiten omvatten; en
   • voor zover nodig om namens een persoon transacties uit te voeren, met inbegrip van portefeuillebeheer en andere transacties.

   We streven ernaar om, met derden die Persoonsgegevens namens ons verwerken, vertrouwelijkheidsbeperkingen en -vereisten in te voeren, zodat hun gebruik van Persoonsgegevens die van ons zijn ontvangen alleen is toegestaan in onze instructies en beperkt is tot de doeleinden die worden beschreven in paragraaf 3, "Hoe Wij gebruiken uw gegevens".

   5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk

   5.1 We kunnen Persoonsgegevens doorgeven aan andere kantoren van de Dimensional Entities of aan de agenten, dienstverleners en/of contractanten van de Dimensional Entities buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) (in het geval van Dimensional Ierland) of het Verenigd Koninkrijk (“VK”) (in het geval van Dimensional UK), inclusief naar de Verenigde Staten. Dimensional Ireland en Dimensional UK delen persoonlijke gegevens met elkaar als onderdeel van hun activiteiten.

   5.2 Voor elke overdracht van uw Persoonsgegevens buiten de EER of het VK (indien van toepassing), zijn we verplicht passende waarborgen te bieden om dergelijke informatie te beschermen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

   • de ontvanger heeft mogelijk "modelcontractbepalingen" ondertekend die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of de Britse regering (indien van toepassing), waardoor de ontvanger verplicht wordt om Persoonsgegevens te beschermen; of
   • het land waarnaar we de gegevens verzenden, kan door de Europese Commissie of de Britse regering (indien van toepassing) zijn goedgekeurd als een land dat een passend beschermingsniveau voor Persoonsgegevens biedt, of er is een ander goedgekeurd schema voor de overdracht.

   We kunnen een dergelijke overdracht ook buiten de EER of het VK (indien van toepassing) doen als we de toestemming van een persoon hebben om dit te doen of waar een andere wettelijke uitzondering van toepassing is op de vereiste om passende waarborgen te bieden om dergelijke informatie te beschermen. In alle gevallen zullen we ernaar streven dat elke overdracht van uw Persoonsgegevens in overeenstemming is met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

   5.3 U kunt meer informatie krijgen over de bescherming die aan uw Persoonsgegevens wordt gegeven wanneer deze buiten de EER of het VK (indien van toepassing) worden overgedragen (inclusief een kopie van alle standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die we zijn aangegaan met ontvangers van uw Persoonsgegevens) door contact met ons op te nemen zoals beschreven in paragraaf 10 hieronder.

   6. Marketing

   6.1 We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdiensten van de Dimensionale Entiteiten die u mogelijk interesseren. We bieden de mogelijkheid om je af te melden of je af te melden voor verdere communicatie over elke elektronische marketingcommunicatie die naar je wordt verzonden, die je kunt uitoefenen door deuitschrijfinstructies in de communicatie te volgen. U kunt zich ook afmelden voor verdere communicatie door rechtstreeks contact met ons op te nemen via de gegevens  in paragraaf 10 hieronder.

   7. Hoe we uw informatie beschermen

   7.1 We streven ernaar controles te implementeren om de veiligheid van informatie en informatiesystemen te handhaven en om klantenbestanden te beschermen met passende waarborgen, in overeenstemming met de gevoeligheid van de informatie die daarin is opgenomen. Passende controles (zoals beperkte toegang) kunnen ook op onze computersystemen worden geplaatst. Fysieke toegang tot gebieden waar Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt of opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde medewerkers.

   7.2 Als arbeidsvoorwaarde zijn werknemers van alle Dimensionale Entiteiten verplicht alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, ook met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming. Ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke klantinformatie door een medewerker van een Dimensionale Entiteit is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

   8. Bewaring van persoonsgegevens

   8.1 Hoe lang we Persoonsgegevens zullen verwerken, varieert en wordt over het algemeen bepaald door het volgende:

   • het doel waarvoor we de Persoonsgegevens hebben verkregen – we zullen de gegevens moeten bewaren zolang als nodig is voor dat doel, met inachtneming van en in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen; en
   • wettelijke of regelgevende verplichtingen – wet- of regelgeving kan bijvoorbeeld een minimumperiode bepalen gedurende welke wij uw Persoonsgegevens moeten bewaren, of we kunnen dergelijke Persoonsgegevens moeten bewaren in het geval dat dit nodig is om naleving van regelgevende of wettelijke voorschriften aan te tonen.

   9. Uw rechten

   9.1 U heeft een aantal wettelijke rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Deze rechten omvatten:

   • het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw Persoonsgegevens en toegang tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren;
   • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken;
   • in sommige omstandigheden, het recht om bepaalde persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en/of om te verzoeken dat we dergelijke gegevens naar een derde partij sturen waar dit technisch haalbaar is (ook wel bekend als gegevensoverdraagbaarheid). Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrek;
   • het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn;
   • het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken dat we uw Persoonsgegevens wissen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te wissen, maar wij wettelijk gerechtigd zijn om deze te bewaren;
   • • in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de verwerking wordt uitgevoerd op basis van legitieme belangen, het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin u bezwaar maakt of ons vraagt om de verwerking te beperken, maar we hebben wettelijk het recht om dat verzoek te weigeren; en
   • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming (details vindt u hieronder) als u denkt dat we een van uw rechten hebben geschonden.

   9.2 U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens vermeld in paragraaf 10 hieronder.

   9.3 U kunt ook meer informatie over uw rechten vinden door contact op te nemen met de relevante gegevensbeschermings- en privacyregelgever (zie "Vragen en zorgen" in paragraaf 10 hieronder), of door voor het UK Information Commissioner's Office naar, https://ico.org.uk/, of voor de Irish Data Protection
   Commission, https://dataprotection.ie/.  


   10. Vragen en zorgen

   10.1 Als u vragen of opmerkingen heeft over onze omgang met uw persoonlijke gegevens, of over dit beleid en deze kennisgeving, neem dan contact met ons op via EMEADataPrivacy@dimensional.com of:

   Dimensional UK - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk. Het telefoonnummer van Dimensional UK is +44 (0) 3033 3300.

   Dimensional Ierland - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ierland. Het telefoonnummer van Dimensional Ierland is +353 1 669 8500.

   10.2 Aangezien Dimensional UK geen vestiging heeft in de Europese Unie, heeft zij Dimensional Ireland aangesteld als haar vertegenwoordiger. U kunt contact opnemen met Dimensional Ireland als u zich in de Europese Unie bevindt om eventuele problemen of vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door Dimensional UK en/of dit Beleid en de Kennisgeving in het algemeen.

   10.3 We streven ernaar om alle privacygerelateerde vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij een privacytoezichthouder, waaronder de privacytoezichthouder van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk op uw rechten heeft plaatsgevonden. U kunt met betrekking tot Dimensional UK een klacht indienen bij het Britse Information Commissioner's Office, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op hun website (https://ico.org.uk/). Voor klachten met betrekking tot Dimensional Ireland kunt u contact opnemen met de Irish Data Protection Commission (zie https://dataprotection.ie/).

    
 • English

  1. Introduction

  1.1 For the purposes of data protection law, we act as a data controller with respect to certain Personal Data and may receive such information about you. This Privacy Policy and Notice governs our handling of Personal Data in the course of carrying on our commercial activities and provides you with the notice of our processing of such Personal Data as required by law.

  1.2 Definitions:

  • “We”, “us” or “our” is a reference to the following:

  o Dimensional Fund Advisors Ltd. (“Dimensional UK”), a company registered in England and Wales under company number 02569601 and whose registered office is at 20 Triton Street, Regent’s Place, London NW1 3BF, England; or

  o Dimensional Ireland Limited (“Dimensional Ireland”), an affiliate of Dimensional UK and a company registered in Ireland under registration number C185067 and located at Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland;

   • Dimensional Entities” means us and our Affiliates;
   • Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, or an online identifier or by one or more factors (e.g., physical) specific to that person;
   • Regulatory Body” means any regulatory body by which we or the other Dimensional Entities are or become regulated; and
   • Affiliate” means an entity that controls, is controlled by, or is under common control with any Dimensional Entity, including Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., and DFA Securities LLC.

   2. The Types of Personal Data We Collect

   2.1 Due to our business relationships and/or the services we provide, we must obtain certain Personal Data. For such business reasons, we may collect, receive and otherwise process the following Personal Data. The extent of such processing is generally determined by the scope of the relevant services or relationship, and if we are unable to process such Personal Data, we may not be able to maintain a relationship or provide services. The lists provided below are non-exhaustive and may not be applicable to you; the lists, however, represent the types of Personal Data we typically receive in the course of ordinary business.

   • basic Personal Data (such as name; age; address; gender; nationality; occupation; citizenship; telephone number; email address; date of birth);
   • financial or tax information, in connection with our investment management operations (such as details about a financial adviser or other representative or investment professional; investment details; banking or other financial details; employment history; social and/or national insurance number; tax identification number(s) and details of tax residency);
   • identification documents, in connection with our investment management operations, such as a passport, national identity card or driver’s license;
   • information regarding transactions, including those made on a person’s behalf, such as amounts and dates of trades, the amount of assets in an account, or communications with us;
   • business contact information, and a file with a person’s contact history to be used for enquiry purposes, including so that we may check that you are satisfied with the services which we have provided to you;
   • certain data collected when visiting our website(s) or those of our service providers, and information from attending and participating in online meetings, events or presentations such as that collected via “cookies”, user IDs, IP addresses and other device details, location, log-ins and other activity. We may record certain meetings, events or presentations; and
   • information we are legally obligated to generate or collect, such as information for compliance or record-keeping obligations.

   3. How We Use Your Information

   3.1 We may store and process Personal Data in the following ways and for the following purposes, where applicable:

   • to assess an application for services or to invest in funds, as a pre-contractual step;
   • to manage and track investment, and to analyze and improve services in our legitimate interests;
   • to provide services, such as pertinent communications, including account statements, or related information per our contractual obligations, or the results of our surveys in which you participate;
   • to provide services such as pertinent communications, including account statements, or related information per our contractual obligations, or the results of our surveys in which you participate;
   • for the management and administration of our business in our legitimate interests;
   • to comply with and assess compliance with applicable laws, rules and regulations, and internal policies and procedures (including but not limited to tax or other business reporting purposes);
   • for the administration and maintenance of databases storing Personal Data in our legitimate interests;
   • for marketing purposes (including to contact you for marketing purposes as further described in “Marketing” at paragraph 6 below); or 
   • to provide you with general information about DFAL and/or the Dimensional Entities’ services.

   3.2 We are entitled to use your Personal Data in these ways because:

   • we need to do so in order to perform our contractual obligations to you, or otherwise provide you with appropriate client service;
   • you have granted your consent to such use;
   • we have legal and/or regulatory obligations that we must discharge;
   • we may need to do so in order to establish, exercise or defend our legal rights or for the purposes of legal proceedings; or
   • the use of your Personal Data as described is necessary for our legitimate business interests or those of the Dimensional Entities (except where such interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms), such as:

    - allowing us to effectively and efficiently manage and administer the operation of our business or an investment (or the investment of your clients); or

    - maintaining compliance with internal policies and procedures implemented as needed in connection with the Dimensional Entities’ business.

   4. Disclosure of Your Information to Third Parties

   4.1 We may disclose Personal Data to a member of the Dimensional Entities in the circumstances outlined below:

   • as required in connection with the management and administration of our business, including the management of an investment (or the investment of your client);
   • to facilitate the provision of services;
   • to assess an application for services or to invest in funds;
   • to assess compliance with applicable laws, rules and regulations as well as internal policies and procedures across the Dimensional Entities; and
   • as required in connection with the administration and maintenance of the databases storing Personal Data.

   4.2 We may share Personal Data outside of the Dimensional Entities for the following purposes:

   • with third-party agents, service providers and contractors that provide services to us or facilitate the services we provide. This includes, for example, accountants; professional, financial or legal advisors; and certain financial institutions, such as fund administrators, depositaries or custodians. Other service providers include IT and communications providers and those providing marketing services when we are permitted to disclose your Personal Data to them;
   • to the extent required by law (for example, if we are under a duty to disclose Personal Data to comply with any legal obligation, including, without limitation, to comply with tax reporting requirements) or as may be needed to establish, exercise or defend legal rights. This may include disclosure to relevant Regulatory Bodies or tax authorities; and
   • to the extent required to transact on a person’s behalf, including portfolio management and other transactions.

   We seek to put in place, with third parties processing Personal Data on our behalf, confidentiality restrictions and requirements so that their use of Personal Data received from us is permitted only on our instructions and is limited to those purposes described in paragraph 3, “How We Use Your Information”.

   5. Transfers of Personal Data Outside the European Economic Area or the United Kingdom

   5.1 We may transfer Personal Data to other offices of the Dimensional Entities or to the Dimensional Entities’ agents, service-providers and/or contractors outside the European Economic Area (“EEA”) (in the case of Dimensional Ireland) or the United Kingdom (“UK”) (in the case of Dimensional UK) including to the United States. Dimensional Ireland and Dimensional UK share Personal Data with each other as part of their operations.

   5.2 For any transfers of your Personal Data outside the EEA or the UK (as applicable), we are required to provide appropriate safeguards to protect such information. This may be done in a number of ways, for instance:

   • the recipient might have signed “model contractual clauses” approved by the European Commission or the UK Government (as applicable), obliging the recipient to protect Personal Data; or
   • the country that we send the data to might be approved by the European Commission or the UK Government (as applicable) as offering an adequate level of protection for Personal Data, or there is another approved scheme in place for the transfer.

   We may also make such a transfer outside the EEA or the UK (as applicable) where we have a person’s consent to do so or where another legal exception from the requirement to provide appropriate safeguards to protect such information applies. In all cases, we will endeavour that any transfer of your Personal Data is compliant with relevant data protection law.

   5.3 You can obtain more details of the protection given to your Personal Data when it is transferred outside the EEA or the UK (as applicable) (including a copy of any standard data protection clauses which we have entered into with recipients of your Personal Data) by contacting us as described in paragraph 10 below.

   6. Marketing

   6.1 We may use your Personal Data for marketing services of the Dimensional Entities that may interest you. We provide the option to unsubscribe or opt-out of further communication on each electronic marketing communication sent to you, which you can exercise by following the unsubscribe instructions provided in the communication. You can also opt-out of further communications by contacting us directly using the details provided in paragraph 10 below.

   7. How We Safeguard Your Information

   7.1 We seek to implement controls to maintain the security of information and information systems and to protect client files with appropriate safeguards, according to the sensitivity of the information contained therein. Appropriate controls (such as restricted access) may also be placed on our computer systems. Physical access to areas where Personal Data is gathered, processed or stored is limited to authorised employees.

   7.2 As a condition of employment, employees of all Dimensional Entities are required to follow all applicable laws and regulations, including in relation to data protection law. Unauthorised use or disclosure of confidential client information by an employee of a Dimensional Entity is prohibited and may result in disciplinary measures.

   8. Retention of Personal Data

   8.1 How long we will process Personal Data varies and is generally determined by the following:

   • the purpose for which we obtained the Personal Data – we will need to keep the data for as long as is necessary for that purpose subject to and in accordance with our legal and regulatory obligations; and
   • legal or regulatory obligations – for instance, laws or regulation may set a minimum period for which we have to keep your Personal Data, or we may have to keep such Personal Data in the event needed to demonstrate regulatory or legal compliance.

   9. Your Rights

   9.1 You have a number of legal rights in relation to the Personal Data that we hold about you. These rights include:

   • the right to obtain information regarding the processing of your Personal Data and access to the Personal Data which we hold about you;
   • the right to withdraw your consent to the processing of your Personal Data at any time;
   • in some circumstances, the right to receive some Personal Data in a structured, commonly used and machine-readable format and/or request that we transmit such data to a third party where this is technically feasible (otherwise known as data portability). Please note that this right only applies to Personal Data which you have provided to us;
   • the right to request that we rectify your Personal Data if it is inaccurate or incomplete;
   • the right to request that we erase your Personal Data in certain circumstances. Please note that there may be circumstances where you ask us to erase your Personal Data but we are legally entitled to retain it;
   • in certain circumstances, such as when the processing is carried out on the basis of legitimate interests, the right to request that we restrict the processing of your Personal Data or to object to our processing of your Personal Data. Again, there may be circumstances where you object, or ask us to restrict processing, but we are legally entitled to refuse that request; and
   • the right to lodge a complaint with the data protection regulator (details of which are provided below) if you think that we have infringed any of your rights.

   9.2 You may exercise your rights by contacting us using the details listed in paragraph 10 below.

   9.3 You may also find out more information about your rights by contacting the relevant data protection and privacy regulator (see “Questions and Concerns” at paragraph 10 below), or by visiting, for the UK Information Commissioner’s Office, https://ico.org.uk/, or for the Irish Data Protection Commission, https://dataprotection.ie/.  


   10. Questions and Concerns

   10.1 If you have questions or concerns about our handling of your Personal Data, or about this Policy and Notice, please contact us at EMEADataPrivacy@dimensional.com or:

   Dimensional UK - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, United Kingdom. Dimensional UK's phone number is +44 (0) 3033 3300.

   Dimensional Ireland - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland. Dimensional Ireland's phone number is +353 1 669 8500.

   10.2 As Dimensional UK does not have an establishment in the European Union, it has appointed Dimensional Ireland as its representative. You may contact Dimensional Ireland if you are in the European Union to raise any issues or queries you may have relating to Dimensional UK's processing of your Personal Data and/or this Policy and Notice more generally.

   10.3 We aim to address any privacy-related questions promptly. If you are unhappy with how we are handling your Personal Data, you may lodge a complaint with a privacy regulator, including the privacy regulator of your habitual residence, your place of work or the place where the alleged infringement of your rights has occurred. You may complain, regarding Dimensional UK, to the UK Information Commissioner’s Office, the contact details of which are available on their website (https://ico.org.uk/). For complaints with respect to Dimensional Ireland, you may contact the Irish Data Protection Commission (see https://dataprotection.ie/).

    
 • Finnish

  1. Esittely

  1.1 Tietosuojalainsäädännön mukaisesti toimimme rekisterinpitäjänä tiettyjen henkilötietojen suhteen ja saatamme saada tällaisia tietoja sinusta. Tämä tietosuojakäytäntö ja - lmoitus säätelevät henkilötietojen käsittelyä kaupallisen toimintamme aikana ja antavat sinulle ilmoituksen tällaisten henkilötietojen käsittelystä lain mukaisesti.

  1.2 Definitions:

  •  “Me”, “me” tai “meidän” on viittaus seuraavaan:

  o Dimensional Fund Advisors Ltd. (“Dimensional UK”), yritys, joka on rekisteröity Englannissa ja Walesissa yrityksenumerolla 02569601 ja jonka kotipaikka on 20 Triton Street, Regent's Place, London NW1 3BF, England; tai

  o Dimensional Ireland Limited (“Dimensional Ireland”), Dimensional UK: n tytäryhtiö ja Irlannissa rekisterinumerolla C185067 rekisteröity yritys, joka sijaitsee osoitteessa Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlanti;

   • Ulottuvuusyksiköt” tarkoittavat meitä ja kumppaneitamme;
   • Henkilötiedot” tarkoittaa kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön; tunnistettava luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, erityisesti viittaamalla tunnistimeen, kuten nimeen, tunnistenumeroon, sijaintitietoihin tai online -tunnisteeseen, tai yhden tai useamman (esim. fyysisen) ominaisuuden perusteella tälle henkilölle;
   • Sääntelyelimellä” tarkoitetaan mitä tahansa sääntelyelintä, jonka alaisuudessa meitä tai muita ulottuvuusyksiköitä säännellään tai tullaan sääntelemään; ja
   •  Kumppani” tarkoittaa yhteisöä, joka hallitsee Dimensional Fund Advisors LP: tä, DFA Australia Limitediä, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. ja DFA Securities LLC.

   2. Keräämämme henkilötiedot

   2.1 Liikesuhteidemme ja/tai tarjoamiemme palveluiden vuoksi meidän on hankittava tiettyjä henkilötietoja. Tällaisista liiketoiminnallisista syistä voimme kerätä, vastaanottaa ja muuten käsitellä seuraavia henkilötietoja. Tällaisen käsittelyn laajuus määräytyy yleensä asiaankuuluvien palveluiden tai suhteiden laajuuden perusteella, ja jos emme pysty käsittelemään tällaisia henkilötietoja, emme ehkä pysty ylläpitämään suhdetta tai tarjoamaan palveluja. Alla olevat luettelot eivät ole tyhjentäviä eivätkä välttämättä koske sinua. luettelot edustavat kuitenkin henkilötyyppejä, joita saamme tavallisesti tavallisen liiketoiminnan yhteydessä.

   • perustiedot (kuten nimi; ikä; osoite; sukupuoli; kansalaisuus; ammatti; kansalaisuus; puhelinnumero; sähköpostiosoite; syntymäaika);
   • rahoitus- tai verotiedot, jotka liittyvät sijoitustemme hallintaan (s) ja verotuksellisen asuinpaikan tiedot);
   • henkilöllisyystodistukset, jotka liittyvät sijoitustemme hallintaan, kuten passi, kansallinen henkilökortti tai ajokortti;
   • tiedot tapahtumista, mukaan lukien henkilön puolesta tehdyt liiketoimet, kuten kauppojen määrät ja päivämäärät, tilillä olevien varojen määrä tai viestintä kanssamme;
   • yrityksen yhteystiedot ja tiedoston, jossa on henkilön yhteyshistoria, jota käytetään tiedustelutarkoituksiin, muun muassa jotta voimme tarkistaa, että olet tyytyväinen sinulle tarjoamiimme palveluihin;
   • tietyt tiedot, jotka kerätään vieraillessamme verkkosivustollamme tai palveluntarjoajiemme verkkosivuilla, ja tiedot online -kokouksiin, tapahtumiin tai esityksiin osallistumisesta ja niihin osallistumisesta, kuten "evästeiden", käyttäjätunnusten, IP -osoitteiden ja muiden laitetietojen, sijainnin , kirjautumiset ja muu toiminta. Voimme tallentaa tiettyjä kokouksia, tapahtumia tai esityksiä; ja
   • tiedot, jotka olemme laillisesti velvollisia tuottamaan tai keräämään, kuten tiedot noudattamisesta tai kirjanpitovelvoitteista.

   3. Kuinka käytämme tietojasi

   3.1 Voimme tarvittaessa tallentaa ja käsitellä henkilötietoja seuraavilla tavoilla ja seuraaviin tarkoituksiin:

   • arvioida palveluhakemus tai sijoittaa rahastoihin ennen sopimusta;
   • hallita ja seurata investointeja sekä analysoida ja parantaa palveluja oikeutettujen etujemme mukaisesti;
   • tarjota palveluja, kuten asiaankuuluvaa viestintää, mukaan lukien tiliotteita, tai niihin liittyviä tietoja sopimusvelvoitteidemme mukaisesti tai kyselyjemme tuloksia, joihin osallistut;
   • tarjota palveluja, kuten asiaankuuluvaa viestintää, mukaan lukien tiliotteita, tai niihin liittyviä tietoja sopimusvelvoitteidemme mukaisesti tai kyselyjemme tuloksia, joihin osallistut;
   • liiketoimintamme hallintaan ja hallintoon oikeutettujen etujemme mukaisesti;
   • noudattaa ja arvioida sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten sekä sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen noudattamista (mukaan lukien mutta ei rajoittuen verotukseen tai muihin liiketoiminnan raportointitarkoituksiin);
   • tietokantojen hallintaan ja ylläpitoon, jotka säilyttävät henkilötietoja laillisten etujemme mukaisesti;
   • markkinointitarkoituksiin (mukaan lukien yhteydenotto markkinointitarkoituksiin, kuten jäljempänä kohdassa ”Markkinointi” on kuvattu tarkemmin); tai
   • antaa sinulle yleistä tietoa DFALista ja/tai ulottuvuusyksiköiden palveluista.

   3.2 Meillä on oikeus käyttää henkilötietojasi seuraavilla tavoilla, koska:

   • meidän on tehtävä se voidaksemme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan tai tarjotaksemme sinulle muuten asianmukaista asiakaspalvelua;
   • olet antanut suostumuksesi tällaiseen käyttöön;
   • meillä on lakisääteisiä ja/tai sääntelyvelvoitteita, jotka meidän on täytettävä;
   • meidän on ehkä tehtävä se voidaksemme vahvistaa, käyttää tai puolustaa laillisia oikeuksiamme tai oikeudenkäyntejä varten; tai
   • kuvattujen henkilötietojesi käyttö on tarpeen oikeutettujen tai ulottuvuusyhteisöjen oikeutettujen liike -etujemme kannalta (paitsi jos intressisi tai perusoikeutesi ja - vapautesi ovat etusijalla), kuten:

    - jotta voimme hallita tehokkaasti ja tehokkaasti hallinnoida liiketoimintamme toimintaa tai sijoitusta (tai asiakkaidesi sijoitusta); tai

    - sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen noudattamisen ylläpitäminen tarpeen mukaan ulottuvuusyksiköiden liiketoiminnan yhteydessä.

   4. Tietojesi luovuttaminen kolmansille osapuolille

   4.1 Voimme luovuttaa henkilötietoja ulottuvuusyhteisöjen jäsenelle alla kuvatuissa olosuhteissa:

   • tarvittaessa liiketoimintamme hallinnoinnin ja hallinnoinnin yhteydessä, mukaan lukien sijoituksen (tai asiakkaan sijoituksen) hallinta;
   • helpottaa palvelujen tarjoamista;
   • arvioida palveluhakemus tai sijoittaa rahastoihin;
   • arvioida sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten sekä sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen noudattamista ulottuvuusyhteisöissä; ja
   • tarvittaessa henkilötietojen säilyttämistä koskevien tietokantojen hallinnoinnin ja ylläpidon yhteydessä.

   4.2 Voimme jakaa henkilötietoja ulottuvuusyhteisöjen ulkopuolelle seuraaviin tarkoituksiin:

   • kolmansien osapuolten edustajien, palveluntarjoajien ja urakoitsijoiden kanssa, jotka tarjoavat meille palveluja tai helpottavat tarjoamiamme palveluja. Tämä koskee esimerkiksi kirjanpitäjiä; ammatilliset, taloudelliset tai oikeudelliset neuvonantajat; ja tietyt rahoituslaitokset, kuten rahastojen ylläpitäjät, säilytysyhteisöt tai säilytysyhteisöt. Muita palveluntarjoajia ovat tietotekniikkaja viestintäpalvelujen tarjoajat sekä markkinointipalveluja tarjoavat palveluntarjoajat, kun meillä on oikeus luovuttaa henkilötietojasi heille;
   • lain edellyttämässä laajuudessa (esimerkiksi jos meillä on velvollisuus luovuttaa henkilötietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme, mukaan lukien rajoituksetta veroilmoitusvaatimusten noudattaminen) tai jos se on tarpeen perustamiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi lailliset oikeudet. Tämä voi sisältää tietojen paljastamisen asianomaisille sääntelyelimille tai veroviranomaisille; ja
   • siinä määrin kuin on tarpeen liiketoimien suorittamiseksi henkilön puolesta, mukaan lukien salkunhoito ja muut liiketoimet.

   Pyrimme ottamaan käyttöön luottamuksellisuutta koskevia rajoituksia ja vaatimuksia kolmansien osapuolten kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme, jotta he voivat käyttää meiltä saatuja henkilötietoja vain ohjeidemme mukaisesti ja rajoitettuihin tarkoituksiin, jotka on kuvattu kohdassa 3, Käytämme tietojasi ”.

   5. Henkilötietojen siirrot Euroopan talousalueen tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella

   5.1 Voimme siirtää henkilötietoja ulottuvuusyhteisöjen muihin toimistoihin tai ulottuvuusyhteisöjen edustajille, palveluntarjoajille ja/tai urakoitsijoille Euroopan talousalueen (" ETA ") ulkopuolella (Dimensional Ireland) tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (” UK ”) (Dimensional UK: n tapauksessa) myös Yhdysvaltoihin. Dimensional Ireland ja Dimensional UK jakavat henkilötietoja keskenään osana toimintaansa.

   5.2 Kun siirrämme henkilötietojasi ETA: n tai Yhdistyneen kuningaskunnan (tapauksen mukaan) ulkopuolelle, meidän on tarjottava asianmukaiset suojatoimet tällaisten tietojen suojaamiseksi. Tämä voidaan tehdä useilla tavoilla, esimerkiksi:

   • vastaanottaja on saattanut allekirjoittaa sopimusmallit, jotka Euroopan komissio tai Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on hyväksynyt (tapauksen mukaan) ja velvoittaa vastaanottajan suojaamaan henkilötietoja; tai
   • maa, johon lähetämme tiedot, saattaa olla Euroopan komission tai Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen hyväksymä (soveltuvin osin), joka tarjoaa riittävän suojan henkilötiedoille, tai on olemassa jokin muu hyväksytty järjestelmä siirtoa varten.

   Voimme myös tehdä tällaisen siirron ETA: n tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle (tapauksen mukaan), jos meillä on henkilön suostumus siihen tai jos sovelletaan muuta oikeudellista poikkeusta vaatimuksesta antaa asianmukaiset suojatoimenpiteet tällaisten tietojen suojaamiseksi. Pyrimme kaikissa tapauksissa siihen, että henkilötietojesi siirto on asiaankuuluvan tietosuojalain mukaista.

   5.3 Saat lisätietoja henkilötietojesi suojauksesta, kun ne siirretään ETA: n tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle (tapauksen mukaan) (mukaan lukien kopio kaikista vakiotietosuojalausekkeista, jotka olemme tehneet henkilötietojesi vastaanottajien kanssa) ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 10 kuvatulla tavall.

   6. Markkinointi

   6.1 Voimme käyttää henkilötietojasi sellaisten ulottuvuusyksiköiden markkinointipalveluihin, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Tarjoamme mahdollisuuden peruuttaa tai lopettaa jatkoviestinnän jokaisesta sinulle lähetetystä sähköisestä markkinointiviestinnästä, jota voit käyttää noudattamalla viestissä olevia peruutusohjeita. Voit myös kieltäytyä lisäviestinnästä ottamalla meihin suoraan yhteyttä alla kohdassa 10 annettujen tietojen avulla.

   7. Kuinka suojaamme tietosi

   7.1 Pyrimme toteuttamaan valvonnan tieto- ja tietojärjestelmien turvallisuuden ylläpitämiseksi ja asiakastiedostojen suojaamiseksi asianmukaisilla suojatoimenpiteillä niiden sisältämien tietojen arkaluonteisuuden mukaan. Asianmukaiset ohjaimet (kuten rajoitettu pääsy) voidaan myös sijoittaa tietokonejärjestelmiimme. Fyysinen pääsy alueille, joilla henkilötietoja kerätään, käsitellään tai tallennetaan, on rajoitettu valtuutetuille työntekijöille.

   7.2 Työsuhteen ehtona kaikkien ulottuvuusyksiköiden työntekijöiden on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, myös tietosuojalainsäädäntöä. Luottamuksellisten asiakastietojen luvaton käyttö tai paljastaminen ulottuvuusyhteisön työntekijän toimesta on kielletty ja voi johtaa kurinpitotoimiin.

   8. Henkilötietojen säilyttäminen

   8.1 Henkilötietojen käsittelyn kesto vaihtelee ja riippuu yleensä seuraavista:

   • käyttötarkoitus, johon olemme saaneet henkilötiedot - meidän on säilytettävä tiedot niin kauan kuin se on tarpeen tähän tarkoitukseen laillisten ja sääntelyvelvoitteiden mukaisesti ja niiden mukaisesti; ja
   • lakisääteiset tai lainsäädännölliset velvoitteet - esimerkiksi lait tai määräykset voivat asettaa vähimmäisajan, jonka kuluessa meidän on säilytettävä henkilötietojasi, tai meidän on ehkä säilytettävä tällaiset henkilötiedot, jos se on tarpeen lainsäädännön tai lainsäädännön noudattamisen osoittamiseksi.

   9. Sinun oikeutesi

   9.1 Sinulla on useita laillisia oikeuksia liittyen henkilötietoihisi, joita pidämme sinusta. Näitä oikeuksia ovat:

   • oikeus saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja pääsy hallussamme oleviin henkilötietoihin;
   • oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa;
   • joissakin olosuhteissa oikeus saada joitain henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja/tai pyytää, että toimitamme tällaiset tiedot kolmannelle osapuolelle, jos tämä on teknisesti mahdollista (toisin sanoen tietojen siirrettävyys). Huomaa, että tämä oikeus koskee vain meille antamiasi henkilötietoja;
   • oikeus pyytää meitä korjaamaan henkilötietosi, jos ne ovat epätarkkoja tai puutteellisia;
   • oikeus pyytää, että poistamme henkilötietosi tietyissä olosuhteissa. Huomaa, että voi olla tilanteita, joissa pyydät meitä poistamaan henkilötietosi, mutta meillä on laillinen oikeus säilyttää ne;
   • tietyissä olosuhteissa, kuten silloin, kun käsittely suoritetaan oikeutettujen etujen perusteella, oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Jälleen voi olla tilanteita, joissa vastustat tai pyydät meitä rajoittamaan käsittelyä, mutta meillä on laillinen oikeus hylätä pyyntö. Ja
   • oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (yksityiskohdat alla), jos uskot, että olemme loukanneet oikeuksiasi.

   9.2 Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä kappaleessa 10 lueteltuja tietoja.

   9.3 Voit myös saada lisätietoja oikeuksistasi ottamalla yhteyttä asiaankuuluvaan tietosuojaja yksityisyyssääntelyviranomaiseen (katso ”Kysymyksiä ja huolenaiheita” jäljempänä kohdassa 10) tai käymällä Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojavaltuutetun toimistossa, https://ico.org.uk/, tai Irlannin tietosuojakomission puolesta, https://dataprotection.ie/.


   10. Kysymyksiä ja huolenaiheita

   10.1 Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita henkilötietojesi käsittelystämme tai tästä käytännöstä ja ilmoituksesta, ota meihin yhteyttä osoitteeseen EMEADataPrivacy@dimensional.com tai:

   Dimensional UK - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, Lontoo, NW1 3BF, Yhdistynyt kuningaskunta. Dimensional UK: n puhelinnumero on +44 (0) 3033 3300.

   Dimensional Ireland - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlanti. Dimensional Irlannin puhelinnumero on +353 1 669 8500.

   10.2 Koska Dimensional UK: lla ei ole toimipaikkaa Euroopan unionissa, se on nimittänyt Dimensional Irelandin edustajakseen. Voit ottaa yhteyttä Dimensional Irelandiin, jos olet Euroopan unionissa, nostaaksesi kysymyksiä tai kysymyksiä, jotka liittyvät Dimensional UK: n henkilötietojesi käsittelyyn ja/tai tähän käytäntöön ja ilmoitukseen yleisemmin.

   10.3 Pyrimme vastaamaan kaikkiin yksityisyyttä koskeviin kysymyksiin viipymättä. Jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, mukaan lukien vakituisen asuinpaikkasi, työpaikkasi tai paikan, jossa väitettyä oikeuksien loukkaamista on tapahtunut. Voit valittaa Dimensional UK: sta Yhdistyneen kuningaskunnan tietovaltuutetun toimistolle, jonka yhteystiedot ovat saatavilla heidän verkkosivustollaan (https://ico.org.uk/). Dimensional Irelandia koskevissa valituksissa voit ottaa yhteyttä Irlannin tietosuojakomissioon (katso https://dataprotection.ie/).

    
 • French

  1. Introduction

  1.1 Aux fins de la loi sur la protection des données, nous agissons en tant que contrôleur de données en ce qui concerne certaines données personnelles et pouvons recevoir de telles informations à votre sujet. Cette politique de confidentialité et cet avis régissent notre traitement des données personnelles dans le cadre de nos activités commerciales et vous fournissent l'avis de notre traitement de ces données personnelles tel que requis par la loi.

  1.2 Definities:

  • “Nous“, “notre“ ou “notre“ fait référence à ce qui suit:

  o Dimensional Fund Advisors Ltd. (“Dimensional UK“), une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d'entreprise 02569601 et dont le siège social est situé au 20 Triton Street, Regent's Place, Londres NW1 3BF, Angleterre; ou alors

  o Dimensional Ireland Limited (“Dimensional Ireland”), une filiale de Dimensional UK et une société enregistrée en Irlande sous le numéro d'enregistrement C1850;

   • Entités dimensionnelles” désigne nous et nos affiliés;
   • Données personnelles” désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable ; une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne ou par un ou plusieurs facteurs (par exemple physiques) spécifiques à cette personne;
   • organisme de réglementation” désigne tout organisme de réglementation par lequel nous ou les autres entités dimensionnelles sommes ou devenons réglementés; et
   • Affilié” désigne une entité qui contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec toute entité Dimensional, y compris Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., et DFA Securities LLC.

   2. Les types de données personnelles que nous collectons

   2.1 En raison de nos relations commerciales et/ou des services que nous fournissons, nous devons obtenir certaines Données Personnelles. Pour de telles raisons commerciales, nous pouvons collecter, recevoir et traiter les données personnelles suivantes. L'étendue d'un tel traitement est généralement déterminée par la portée des services ou de la relation concernés, et si nous ne sommes pas en mesure de traiter ces données personnelles, nous pourrions ne pas être en mesure de maintenir une relation ou de fournir des services. Les listes fournies ci-dessous ne sont pas exhaustives et peuvent ne pas vous concerner; les listes, cependant, représentent les types de données personnelles que nous recevons généralement dans le cadre de nos activités ordinaires.

   • Données personnelles de base (telles que le nom, l'âge, l'adresse, le sexe, la nationalité, la profession, la citoyenneté, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, la date de naissance);
   • informations financières ou fiscales, en rapport avec nos opérations de gestion des investissements (telles que les détails sur un conseiller financier ou un autre représentant ou professionnel de l'investissement; détails sur l'investissement; détails bancaires ou autres détails financiers; antécédents professionnels; numéro d'assurance sociale et/ou nationale; numéro d'identification fiscale (s) et détails de la résidence fiscale);
   • des documents d'identification, en lien avec nos opérations de gestion d'investissement, tels qu'un passeport, une carte nationale d'identité ou un permis de conduire;
   • des informations concernant les transactions, y compris celles effectuées au nom d'une personne, telles que les montants et les dates des transactions, le montant des actifs dans un compte ou les communications avec nous;
   • les coordonnées professionnelles et un fichier avec l'historique des contacts d'une personne à utiliser à des fins de demande, notamment pour que nous puissions vérifier que vous êtes satisfait des services que nous vous avons fournis;
   • certaines données collectées lors de la visite de nos sites Web ou de ceux de nos fournisseurs de services, et des informations provenant de la participation et de la participation à des réunions, événements ou présentations en ligne, telles que celles collectées via des « cookies », des identifiants d'utilisateur, des adresses IP et d'autres détails sur l'appareil, l'emplacement, les connexions et autres activités. Nous pouvons enregistrer certaines réunions, événements ou présentations; et
   • les informations que nous sommes légalement tenus de générer ou de collecter, telles que des informations pour la conformité ou les obligations de tenue de dossiers.

   3. Comment nous utilisons vos informations

   3.1 Nous pouvons stocker et traiter les Données personnelles des manières et aux fins suivantes, le cas échéant:

   • d'évaluer une demande de services ou d'investir dans des fonds, en tant qu'étape précontractuelle;
   • pour gérer et suivre les investissements, et pour analyser et améliorer les services dans nos intérêts légitimes;
   • pour fournir des services, tels que des communications pertinentes, y compris des relevés de compte, ou des informations connexes conformément à nos obligations contractuelles, ou les résultats de nos sondages auxquels vous participez;
   • pour fournir des services tels que des communications pertinentes, y compris des relevés de compte, ou des informations connexes conformément à nos obligations contractuelles, ou les résultats de nos sondages auxquels vous participez;
   • pour la gestion et l'administration de notre entreprise dans nos intérêts légitimes; pour se conformer et évaluer la conformité aux lois, règles et réglementations
   • applicables, ainsi qu'aux politiques et procédures internes (y compris, mais sans s'y limiter, à des fins fiscales ou à d'autres fins de reporting commercial);
   • pour l'administration et la maintenance des bases de données stockant des données personnelles dans nos intérêts légitimes;
   • à des fins de marketing (y compris pour vous contacter à des fins de marketing, comme décrit plus en détail dans « Marketing » au paragraphe 6 ci-dessous ); ou alors
   • pour vous fournir des informations générales sur les services de DFAL et/ou des Entités dimensionnelles.

   3.2 Nous avons le droit d'utiliser vos données personnelles de ces manières parce que:

   • nous devons le faire pour remplir nos obligations contractuelles envers vous, ou vous fournir autrement un service client approprié;
   • vous avez donné votre consentement à une telle utilisation;
   • nous avons des obligations légales et/ou réglementaires dont nous devons nous acquitter;
   • nous pouvons être amenés à le faire pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux ou à des fins de poursuites judiciaires; ou alors
   • l'utilisation de vos données personnelles telle que décrite est nécessaire pour nos intérêts commerciaux légitimes ou ceux des entités dimensionnelles (sauf lorsque ces intérêts sont outrepassés par vos intérêts ou vos droits et libertés fondamentaux), tels que:

    - nous permettre de gérer et administrer l'exploitation de notre entreprise ou un investissement (ou l'investissement de vos clients); ou

    - maintenir la conformité aux politiques et procédures internes mises en œuvre selon les besoins dans le cadre des activités des Entités dimensionnelles.

   4. Divulgation de vos informations à des tiers

   4.1 Nous pouvons divulguer des données personnelles à un membre des entités dimensionnelles dans les circonstances décrites ci-dessous:

   • tel que requis dans le cadre de la gestion et de l'administration de notre entreprise, y compris la gestion d'un investissement (ou l'investissement de votre client);
   • faciliter la prestation de services;
   • évaluer une demande de services ou investir dans des fonds;
   • évaluer la conformité aux lois, règles et réglementations applicables ainsi qu'aux politiques et procédures internes à travers les entités dimensionnelles; et
   • tel que requis dans le cadre de l'administration et de la maintenance des bases de données stockant des données personnelles.

   4.2 Nous pouvons partager des données personnelles en dehors des entités dimensionnelles aux fins suivantes:

   • avec des agents tiers, des fournisseurs de services et des sous-traitants qui nous fournissent des services ou facilitent les services que nous fournissons. Cela inclut, par exemple, les comptables ; conseillers professionnels, financiers ou juridiques; et certaines institutions financières, telles que les administrateurs de fonds, les dépositaires ou les dépositaires. Les autres fournisseurs de services incluent les fournisseurs de services informatiques et de communication et ceux qui fournissent des services de marketing lorsque nous sommes autorisés à leur divulguer vos données personnelles;
   • dans la mesure requise par la loi (par exemple, si nous sommes dans l'obligation de divulguer des données personnelles pour nous conformer à toute obligation légale, y compris, sans limitation, pour nous conformer aux exigences de déclaration fiscale) ou si cela peut être nécessaire pour établir, exercer ou défendre droits légaux. Cela peut inclure la divulgation aux organismes de réglementation ou aux autorités fiscales compétentes; et
   • dans la mesure nécessaire pour effectuer des transactions au nom d'une personne, y compris la gestion de portefeuille et d'autres transactions.

   Nous cherchons à mettre en place, avec des tiers traitant des données personnelles en notre nom, des restrictions et des exigences de confidentialité afin que leur utilisation des données personnelles reçues de notre part ne soit autorisée que sur nos instructions et soit limitée aux fins décrites au paragraphe 3, “Comment Nous utilisons vos informations”.

   5. Transferts de données personnelles en dehors de l'Espace économique européen ou du Royaume-Uni

   5.1 Nous pouvons transférer des données personnelles à d'autres bureaux des entités dimensionnelles ou aux agents, prestataires de services et/ou sous-traitants des entités dimensionnelles en dehors de l'Espace économique européen (“ EEE ”) (dans le cas de l'Irlande dimensionnelle) ou du Royaume-Uni (“ UK ”) (dans le cas de Dimensional UK) y compris vers les États-Unis. Dimensional Ireland et Dimensional UK partagent des données personnelles dans le cadre de leurs opérations.

   5.2 Pour tout transfert de vos données personnelles en dehors de l'EEE ou du Royaume-Uni (selon le cas), nous sommes tenus de fournir des garanties appropriées pour protéger ces informations. Cela peut se faire de plusieurs manières, par exemple:

   • le destinataire peut avoir signé des “clauses contractuelles types” approuvées par la Commission européenne ou le gouvernement britannique (le cas échéant), obligeant le destinataire à protéger les données personnelles; ou alors
   • e pays auquel nous envoyons les données peut être approuvé par la Commission européenne ou le gouvernement britannique (le cas échéant) comme offrant un niveau de protection adéquat pour les données personnelles, ou il existe un autre programme approuvé pour le transfert.

   Nous pouvons également effectuer un tel transfert en dehors de l'EEE ou du Royaume-Uni (selon le cas) lorsque nous avons le consentement d'une personne pour le faire ou lorsqu'une autre exception légale à l'obligation de fournir des garanties appropriées pour protéger ces informations s'applique. Dans tous les cas, nous nous efforcerons de faire en sorte que tout transfert de vos données personnelles soit conforme à la législation applicable en matière de protection des données.

   5.3 Vous pouvez obtenir plus de détails sur la protection accordée à vos données personnelles lorsqu'elles sont transférées en dehors de l'EEE ou du Royaume-Uni (le cas échéant) (y compris une copie de toutes les clauses standard de protection des données que nous avons conclues avec les destinataires de vos données personnelles) en nous contactant comme décrit au paragraphe 10 ci-dessous.

   6. Commercialisation

   6.1 Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour les services marketing des entités dimensionnelles susceptibles de vous intéresser. Nous offrons la possibilité de vous désinscrire ou de vous désinscrire de toute autre communication sur chaque communication marketing électronique qui vous est envoyée, que vous pouvez exercer en suivant les instructions de désinscription fournies dans la communication. Vous pouvez également refuser d'autres communications en nous contactant directement en utilisant les coordonnées fournies au paragraphe 10 ci-dessous.

   7. Comment nous protégeons vos informations

   7.1 Nous cherchons à mettre en œuvre des contrôles pour maintenir la sécurité des informations et des systèmes d'information et pour protéger les dossiers des clients avec des garanties appropriées, en fonction de la sensibilité des informations qu'ils contiennent. Des contrôles appropriés (tels qu'un accès restreint) peuvent également être placés sur nos systèmes informatiques. L'accès physique aux zones où les données personnelles sont collectées, traitées ou stockées est limité aux employés autorisés.

   7.2 Comme condition d'emploi, les employés de toutes les entités dimensionnelles sont tenus de respecter toutes les lois et réglementations applicables, y compris en ce qui concerne la loi sur la protection des données. L'utilisation ou la divulgation non autorisée d'informations client confidentielles par un employé d'une entité dimensionnelle est interdite et peut entraîner des mesures disciplinaires.

   8. Conservation des données personnelles

   8.1 La durée pendant laquelle nous traiterons les données personnelles varie et est généralement déterminée par les éléments suivants:

   • le but pour lequel nous avons obtenu les données personnelles - nous devrons conserver les données aussi longtemps que nécessaire à cette fin, sous réserve et conformément à nos obligations légales et réglementaires; et
   • obligations légales ou réglementaires - par exemple, les lois ou réglementations peuvent fixer une période minimale pendant laquelle nous devons conserver vos données personnelles, ou nous pouvons être amenés à conserver ces données personnelles dans le cas où cela serait nécessaire pour démontrer la conformité réglementaire ou légale.

   9. Vos droits 

   9.1 Vous disposez d'un certain nombre de droits légaux concernant les Données personnelles que nous détenons à votre sujet. Ces droits comprennent:

   • le droit d'obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles et l'accès aux données personnelles que nous détenons à votre sujet;
   • le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout moment;
   • dans certaines circonstances, le droit de recevoir certaines données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et/ou de demander que nous transmettions ces données à un tiers lorsque cela est techniquement possible (autrement connu sous le nom de portabilité des données). Veuillez noter que ce droit ne s'applique qu'aux Données personnelles que vous nous avez fournies;
   • le droit de nous demander de rectifier vos données personnelles si elles sont inexactes ou incomplètes;
   • le droit de demander que nous effacions vos données personnelles dans certaines circonstances. Veuillez noter qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles vous nous demandez d'effacer vos données personnelles, mais nous sommes légalement autorisés à les conserver;
   • dans certaines circonstances, comme lorsque le traitement est effectué sur la base d'intérêts légitimes, le droit de demander que nous limitions le traitement de vos Données personnelles ou de nous opposer à notre traitement de vos Données personnelles. Encore une fois, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles vous vous opposez ou nous demandez de restreindre le traitement, mais nous sommes légalement autorisés à refuser cette demande; et
   • le droit de déposer une plainte auprès du régulateur de la protection des données (dont les détails sont fournis ci-dessous) si vous pensez que nous avons enfreint l'un de vos droits.

   9.2 Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant aux coordonnées indiquées au paragraphe 10 ci-dessous.

   9.3 Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur vos droits en contactant le régulateur compétent en matière de protection des données et de la vie privée (voir « Questions et préoccupations » au paragraphe 10 ci-dessous), ou en visitant, pour le Bureau du Commissaire à l'information du Royaume-Uni, https://ico.org.uk/, ou pour la Commission irlandaise de protection des données, https://dataprotection.ie/.


   10. Questions et préoccupations

   10.1 Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre traitement de vos données personnelles, ou concernant cette politique et cet avis, veuillez nous contacter à EMEADataPrivacy@dimensional.com ou:

   Dimensional UK - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, Londres, NW1 3BF, Royaume-Uni. Le numéro de téléphone de Dimensional UK est le +44 (0) 3033 3300.

   Dimensional Ireland - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlande. Le numéro de téléphone de Dimensional
   Ireland est le +353 1 669 8500.

   10.2 Étant donné que Dimensional UK n'a pas d'établissement dans l'Union européenne, il a désigné Dimensional Ireland comme son représentant. Vous pouvez contacter Dimensional Ireland si vous êtes dans l'Union européenne pour soulever des problèmes ou des questions que vous pourriez avoir concernant le traitement de vos données personnelles par Dimensional UK et/ou cette politique et cet avis plus généralement.

   10.3 Nous visons à répondre rapidement à toute question liée à la confidentialité. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont nous traitons vos données personnelles, vous pouvez déposer une plainte auprès d'un régulateur de la vie privée, y compris le régulateur de la vie privée de votre résidence habituelle, de votre lieu de travail ou du lieu où la violation alléguée de vos droits a eu lieu. Vous pouvez vous plaindre, concernant Dimensional UK, auprès du UK Information Commissioner's Office, dont les coordonnées sont disponibles sur leur site Internet (https://ico.org.uk/). Pour les réclamations concernant Dimensional Ireland, vous pouvez contacter la Commission irlandaise de protection des données (voir https://dataprotection.ie/).

    
 • German

  1. Einleitung

  1.1 Wir sind Datenverantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechtes im Hinblick auf bestimmte personenbezogene Daten und können solche Informationen über Sie erhalten. Diese Datenschutzrichtlinie erklärt unseren Umgang mit personenbezogenen Daten im Zuge der Ausübung unserer Unternehmensaktivitäten und enthält die gesetzlich vorgeschriebenen rechtlichen Hinweise bezüglich der Verarbeitung solcher personenbezogenen Daten durch uns.

  1.2 Definitionen:

  • „Wir”, „uns” oder „unsere” verweist auf:

  o Dimensional Fund Advisors Ltd. (“Dimensional UK”), ein in England und Wales unter Firmennummer 02569601 eingetragenes Unternehmen, mit Geschäftssitz in 20 Triton Street, Regent's Place, London NW1 3BF, England; oder

  o Dimensional Ireland Limited (“Dimensional Ireland”), eine Tochtergesellschaft von Dimensional UK, eingetragen in Irland unter der Registernummer C185067, mit Geschäftssitz in Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland;

   • Dimensional-Gesellschaften” sind wir und unsere Tochtergesellschaften;
   • Personenbezogene Daten” sind Informationen in Bezug auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person; dabei ist eine identifizierbare natürliche Person jemand, der direkt oder indirekt, insbesondere durch Identifizierungsmerkmale wie Name, Identifikationsnummer, Standortdaten oder Online-Identifikator oder durch ein oder mehrere eigene spezifische Merkmale (z. B. physischer Natur), identifiziert werden kann;
   • Aufsichtsbehörde” bedeutet jede Aufsichtsbehörde, die uns oder die Dimensional-Gesellschaften beaufsichtigt oder beaufsichtigen wird; und
   • Tochtergesellschaft” ist eine Einheit, die von einer Dimensional-Gesellschaft kontrolliert wird, diese kontrolliert oder zusammen mit einer Dimensional-Gesellschaft einer gemeinsamen Kontrolle untersteht, einschließlich Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., und DFA Securities LLC.

   2. Welche Informationen wir Erfassen

   2.1 Aufgrund unserer Geschäftsbeziehung und/oder den Dienstleistungen, die wir Ihnen gegenüber erbringen, ist es erforderlich, dass wir bestimmte personenbezogene Daten über Sie erheben.  Für solche Geschäftszwecke können wir die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen erfassen oder anderweitig verarbeiten. Der Umfang einer solchen Verarbeitung wird im Allgemeinen durch den Leistungsumfang der relevanten Dienstleistungen oder durch die Geschäftsbeziehung bestimmt. Wenn wir nicht in der Lage sind, solche personenbezogenen Daten zu verarbeiten, können wir eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen möglicherweise nicht aufrechterhalten oder möglicherweise keine Dienstleistungen für Sie erbringen. Die unten aufgeführten Listen stellen keine vollständige Aufzählung dar und sind möglicherweise nicht auf Sie anwendbar; sie zeigen jedoch die verschiedenen Arten von personenbezogenen Daten auf, die wir üblicherweise im Zuge einer normalen Geschäftsbeziehung erhalten.

   • Allgemeine personenbezogene Daten (wie z. B. Name, Alter, Adresse, Geschlecht, Nationalität, Staatsangehörigkeit; Telefonnummern, E-Mail-Adresse; Geburtsdatum); 
   • Finanz- oder Steuerinformationen, wie in Zusammenhang mit unseren Investment Management-Tätigkeiten verlangt (wie z. B. Angaben zum Berater, Angaben zum Investment, Bankdaten oder andere finanzielle Informationen, Historie zu Arbeitsverhältnissen, Sozialversicherungsnummer und/oder staatliche Versicherungsnummer, Steueridentifikationsnummer(n) und Angaben zum steuerlichen Wohnsitz).
   • Ausweisdokumente in Verbindung mit unseren Investment Management-Tätigkeiten, z. B. Reisepass, Personalausweis oder Führerschein;
   • Informationen bezüglich Ihrer Transaktionen oder in Ihrem Auftrag durchgeführte Transaktionen, wie z. B. Beträge und Angaben zum Handelszeitpunkt, oder Angaben zu Vermögenswerten auf Ihrem Konto sowie Kommunikation mit uns;
   • Geschäftskontaktdaten sowie ihre Kontakthistorie für Anfragen, um Ihre Zufriedenheit mit unseren Dienstleistungen, die wir für Sie erbracht haben, überprüfen zu können;
   • Daten im Zusammenhang mit Ihrem Besuch und den Aktivitäten auf unserer Website oder auf Websites unserer Dienstanbieter sowie Informationen aus der Teilnahme an Online-Meetings, Veranstaltungen oder Präsentationen, z. B. durch „Cookies" erfasste Daten, Benutzer-IDs, IP-Adressen und andere Gerätedaten, Standort, Log-ins und sonstige Aktivitäten. Wir können bestimmte Meetings, Veranstaltungen oder Präsentationen aufzeichnen; und
   • Informationen, zu deren Generierung und Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind, wie z. B. Informationen im Hinblick auf Compliance- oder Aufzeichnungspflichten.

   3. Wie wir Ihre Daten Verwenden

   3.1 Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten wie folgt und zu den folgenden Zwecken speichern und verarbeiten:

   • um, als vorvertragliche Stufe, die Beauftragung von Leistungen oder von Investitionen in Fonds durch Sie zu prüfen;
   • um Ihre Kapitalanlagen zu verwalten und nachzuhalten und Dienstleistungen in unserem berechtigten Interesse zu analysieren und zu verbessern;
   • um Leistungen für Sie zu erbringen, wie z. B. das Bereitstellen einschlägiger Informationen, einschließlich Kontoauszügen oder entsprechende Informationen gemäß unserer vertraglichen Verpflichtungen, oder Ergebnissen von Umfragen, an denen Sie teilnehmen;
   • für die Leitung und die Verwaltung unseres Unternehmens in unserem berechtigten Interesse;
   • zur Einhaltung und Bewertung der Einhaltung anzuwendender Gesetze, Regeln und Bestimmungen sowie interner Richtlinien und Verfahren (insbesondere hinsichtlich steuerlicher oder anderweitiger Geschäftsberichtszwecke); oder
   • zur Verwaltung und Instandhaltung von Datenbanken zur Speicherung von personenbezogenen Daten in unserem berechtigten Interesse;
   • zu Marketingzwecken (einschließlich der Kontaktaufnahme mit Ihnen zu Marketingzwecken, wie nachstehend unter „Marketing" in Absatz 6 beschrieben wird); oder
   • um Ihnen allgemeine Informationen über die Dienstleistungen der Dimensional-Gesellschaften zur Verfügung zu stellen.

   3.2 Wir sind aus folgenden Gründen berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten in dieser Weise zu verwenden:

   • Dies ist notwendig, damit wir unseren vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachkommen können oder Ihnen anderweitig einen entsprechenden Kundenservice bieten können;
   • Sie haben Ihre entsprechende Einwilligung zu einer solchen Nutzung gegeben;
   • Wir haben rechtliche und/oder regulatorische Verpflichtungen, denen wir nachkommen müssen;
   • Dies kann notwendig sein zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche oder im Rahmen von Gerichtsverfahren; oder
   • Die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten wie dargelegt ist zur Wahrung berechtigter Geschäftsinteressen von uns oder von Dimensional-Gesellschaften erforderlich (sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen), wie z. B.:

    - die Ermöglichung der effektiven und effizienten Leitung und Verwaltung unseres Geschäftsbetriebs oder ihrer Kapitalanlagen (oder der Kapitalanlagen Ihrer Kunden); oder

    - der Einhaltung von im Zusammenhang mit dem Geschäft der Dimensional-Gesellschaften umgesetzten internen Richtlinien und Verfahren.

   4. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte

   4.1 Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten unter den nachstehend aufgeführten Umständen einem der Dimensional-Gesellschaften zugehörigen Unternehmen offenlegen:

   • wenn dies im Zusammenhang mit der Leitung und der Verwaltung unseres Geschäftsbetriebs, einschließlich der Verwaltung Ihrer Kapitalanlagen (oder der Kapitalanlagen Ihrer Kunden) erforderlich ist;
   • um die Erbringung von Leistungen Ihnen gegenüber zu erleichtern;
   • um die Beauftragung von Leistungen oder von Investments in Fonds durch Sie zu prüfen;
   • um die Einhaltung anzuwendender Gesetze, Regeln und Bestimmungen sowie interner Richtlinien und Verfahren innerhalb der Dimensional-Gesellschaften zu bewerten; und
   • wenn dies im Zusammenhang mit der Verwaltung und Instandhaltung der Datenbanken zur Speicherung von personenbezogen Daten erforderlich ist.

   4.2 Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke einem Dritten außerhalb der Dimensional-Gesellschaften mitteilen:

   • an beauftragte Dritte, externe Dienstleister und Auftragnehmer, die für uns Leistungen erbringen oder durch uns an Sie erbrachte Leistungen ermöglichen. Hierzu zählen z. B. Wirtschaftsprüfer, professionelle Berater, Finanz- oder Rechtsberater; und bestimmte Finanzinstitute, wie z. B. Fondsverwalter, Treuhänder oder Verwahrstellen. Weitere Dienstanbieter sind u. a. IT- und Kommunikationsanbieter sowie Anbieter von Marketingleistungen, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an diese weitergeben dürfen;
   • soweit gesetzlich erforderlich (z. B. im Falle einer Offenlegungspflicht hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten in Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, insbesondere hinsichtlich der Erfüllung von steuerlichen Berichtspflichten) oder sofern erforderlich zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche. Dies kann die Offenlegung gegenüber Aufsichtsbehörden oder Steuerbehörden beinhalten; und
   • soweit erforderlich, um in Ihrem Auftrag Geschäfte zu tätigen, einschließlich des Portfoliomanagements und anderer Transaktionen.

   Wir vereinbaren Vertraulichkeitsbeschränkungen und -anforderungen mit externen Auftragsverarbeitern, die personenbezogene Daten für uns verarbeiten, damit diese Dritten die von uns erhaltenen personenbezogenen Daten auf unsere Anweisung und nur für die in Abschnitt ‎3 „Wie wir Ihre Daten verwenden" beschriebenen Zwecke verarbeiten dürfen.

   5. Weitergabe von Personenbezogenen Daten an Niederlassungen oder Dritte Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums

   5.1 Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten an andere Büros der Dimensional-Gesellschaften oder an von Dimensional-Gesellschaften beauftragte Dritte, externe Dienstleister und/oder Auftragnehmer außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) (im Fall von Dimensional Ireland) und des Vereinigten Königreichs („VK") (im Fall von Dimensional UK) weitergeben, einschließlich solchen in den USA. Dimensional Ireland und Dimensional UK tauschen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit personenbezogene Daten untereinander aus.

   5.2 Im Hinblick auf die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des EWR bzw. des VK sind wir verpflichtet, angemessene Sicherungsvorkehrungen zum Schutz solcher Informationen zu treffen.  Dies kann auf verschiedene Art und Weise geschehen, beispielsweise:

   • der Empfänger hat von der Europäischen Kommission bzw. durch die britische Regierung genehmigte „Standardklauseln” unterzeichnet, die den Empfänger dazu verpflichten, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen;
   • das Land, in das wir die Daten weitergeben, kann von der Europäischen Kommission bzw. durch die britische Regierung anerkannt sein, ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten zu bieten oder es besteht eine andere genehmigte Übertragungsregelung;

   Mit der Einwilligung der betroffenen Person oder bei Vorliegen einer anderen rechtlichen Ausnahme von der Verpflichtung zur Vorhaltung angemessener Datenschutzmechanismen können wir Daten auch außerhalb des EWR bzw. des VK übertragen. In jedem Fall sind wir bestrebt, dass jede Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzgesetze durchgeführt wird.

   5.3 Um weitere Informationen hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten bei Weitergabe in Länder außerhalb des EWR bzw. des VK (einschließlich eines Exemplars der Standarddatenschutzklauseln, die wir mit Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten vereinbart haben) zu erhalten, kontaktieren Sie uns gemäß untenstehender Ziffer 10.

   6. Markting

   6.1 Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um die Dienstleistungen der Dimensional-Gesellschaften, die für Sie von Interesse sein könnten, zu vermarkten. In jeder elektronischen Kommunikation zu Marketingzwecken, die wir Ihnen zusenden, stellen wir die Option zur Verfügung, weitere Kommunikation abzubestellen bzw. abzumelden (Opt-out). Hierzu können Sie den in der Email enthaltenen Anweisungen zur Abbestellung folgen. Sie können sich auch von weiterer Kommunikation abmelden, indem Sie uns unter den in untenstehender Ziffer 10 angegebenen Kontaktdaten direkt kontaktieren.

   7. Wie wir Ihre Daten Schützen

   7.1 Wir bemühen uns, Kontrollmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schutzes unserer Daten und Informationssysteme sowie zum Schutz von Kundendaten mit angemessenen Schutzmaßnahmen entsprechend der jeweiligen Schutzwürdigkeit der enthaltenen Daten zu implementieren. Angemessene Kontrollmaßnahmen (wie z. B. eingeschränkter Zugriff) können auch in unseren Computersystemen installiert werden. Physischer Zugriff auf Bereiche, in denen personenbezogene Daten erfasst, verarbeitet oder gelagert werden, ist auf autorisierte Angestellte beschränkt.

   7.2 Einstellungsvoraussetzung für alle Angestellten der Dimensional-Gesellschaften ist die Einhaltung aller anzuwendenden Gesetze und Bestimmungen, einschließlich Datenschutzgesetze. Nicht autorisierte Verwendung oder Offenlegung von vertraulichen Kundendaten durch einen Angestellten der Dimensional-Gesellschaften ist untersagt und kann zu Disziplinarmaßnahmen führen.

   8. Speicherung von Persönlichen Daten

   8.1 Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern, wird variieren und sich nach den folgenden Kriterien bemessen:

   • dem Zweck, zu dem wir die personenbezogenen Daten erhalten haben–unter Berücksichtigung und Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen, werden wir die Daten so lange es dieser Zweck erfordert aufbewahren; und
   • rechtliche und regulatorische Verpflichtungen –beispielsweise können Gesetze oder Bestimmungen einen zeitlichen Mindestrahmen für die Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten festlegen, oder wir müssen solche personenbezogenen Daten für den Fall, dass die Einhaltung regulatorischer oder gesetzliche Bestimmungen nachgewiesen werden muss, aufbewahren.

   9. Ihre Rechte

   9.1 Sie haben eine Reihe von Rechten in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, die wir über Sie erfassen. Diese Rechte umfassen:

   • das Recht, Informationen zu erhalten über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, die wir gespeichert haben;
   • das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen;
   • unter Umständen das Recht, einige personenbezogene Daten in strukturierter, üblicher und maschinenlesbarer Form zu erhalten und/oder von uns die Übermittlung solcher Daten an eine Drittpartei zu verlangen, soweit dies technisch möglich ist (auch bekannt als Datenübertragbarkeit).  Bitte beachten Sie, dass dieses Recht nur im Hinblick auf personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, anwendbar ist;
   • das Recht, eine Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten von uns zu verlangen, falls diese fehlerhaft oder unvollständig sind;
   • das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten unter gewissen Umständen von uns zu verlangen. Bitte beachten Sie, dass wir unter Umständen gesetzlich berechtigt sind, Ihre Daten trotz Ihres Löschungsverlangens zu speichern;
   • unter bestimmten Umständen, z. B. wenn die Verarbeitung in unserem berechtigten Interesse erfolgt, das Recht, zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter gewissen Umständen beschränken oder unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Auch in diesem Fall sind wir unter Umständen gesetzlich berechtigt, Ihrem Widerspruch oder Beschränkungsverlangen nicht nachzukommen; und
   • das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde (Details siehe unten) einzureichen, wenn Sie glauben, dass wir Ihre Rechte verletzt haben.

   9.2 Sie können von Ihrem Recht Gebrauch machen, indem Sie uns unter den in Ziffer 10 angegebenen Kontaktdaten kontaktieren.

   9.3 Weitere Informationen im Hinblick auf Ihre Rechte erhalten Sie zudem bei der zuständigen Datenschutzbehörde (siehe Kapitel „Fragen und Bedenken” unter Ziffer 10) oder online von der britischen Datenschutzbehörde (UK Information Commissioner’s Office), https://ico.org.uk/, oder von der irischen Datenschutzbehörde (Irish Data Protection Commission), https://dataprotection.ie/.


   10. Fragen und Bedenken

   10.1 Wenn Sie Fragen und Bedenken in Bezug auf den Umgang unsererseits mit Ihren personenbezogenen Daten oder diese Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte wie folgt an uns: EMEADataPrivacy@dimensional.com oder:

   Dimensional UK – Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent’s Place, London NW1 3BF, United Kingdom. Telefon Dimensional UK: +44 (0) 20 3033 3300.

   Dimensional Ireland – Attn. Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland. Telefon Dimensional Ireland: +353 1 669 8500.

   10.2 Dimensional UK hat keine Niederlassung in der Europäischen Union und hat daher Dimensional Ireland zu ihrem Vertreter ernannt. Wenn Sie sich in der Europäischen Union befinden, können Sie sich bei Problemen oder Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Dimensional UK und/oder zu dieser Datenschutzrichtlinie und den rechtlichen Hinweisen generell an Dimensional Ireland wenden.

   10.3 Wir bemühen uns, datenschutzrelevante Fragen schnellstmöglich zu beantworten. Wenn Sie mit dem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten unzufrieden sind, können Sie dies einer Datenschutzbehörde melden. Das kann eine Datenschutzbehörde an Ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort, an Ihrer beruflichen Wirkungsstätte oder an dem Ort, an dem die vermeintliche Rechtsverletzung stattgefunden hat, sein. Zu Dimensional UK können Sie auch eine Beschwerde bei der britischen Datenschutzbehörde (UK Information Commissioner’s Office) einreichen, die Kontaktdaten finden Sie unter https://ico.org.uk/. Bei Beschwerden zu Dimensional Ireland wenden Sie sich ggf. an die irische Datenschutzbehörde (Irish Data Protection Commission) (siehe https://dataprotection.ie/).

 • Italian

  1. Introduzione

  1.1 Ai fini della legge sulla protezione dei dati, agiamo in qualità di responsabili del trattamento dei dati in relazione a determinati Dati personali e potremmo ricevere tali informazioni su di te. La presente Informativa e Informativa sulla privacy regola il trattamento dei Dati personali nel corso dello svolgimento delle nostre attività commerciali e fornisce all'utente l'informativa sul trattamento di tali Dati personali come richiesto dalla legge.

  1.2 Definizioni:

  • “Noi”, “ci” “nostro” è un riferimento a quanto segue:

  o Dimensional Fund Advisors Ltd. (“Dimensional UK”), una società registrata in Inghilterra e Galles con il numero 02569601 e la cui sede legale è in 20 Triton Street, Regent's Place, Londra NW1 3BF, Inghilterra; o

  o Dimensional Ireland Limited (“Dimensional Ireland”), un'affiliata di Dimensional UK e una società registrata in Irlanda con il numero di registrazione C185067 e con sede a Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublino 2, Irlanda;

   • Entità Dimensionali” indica noi e le nostre Affiliate;
   • Dati personali” indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; una persona fisica identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento a un identificatore come un nome, un numero di identificazione, dati sull'ubicazione o un identificatore online o da uno o più fattori (ad es. fisici) specifici a quella persona;
   • Organismo di regolamentazione”  indica qualsiasi organismo di regolamentazione da cui noi o le altre Entità Dimensionali siamo o diventiamo regolamentati; e
   • Affiliata” indica un'entità che controlla, è controllata da, o è sotto il controllo comune con qualsiasi Entità Dimensionale, inclusi Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional JapanLtd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. e DFA Securities LLC.

   2. I tipi di dati personali che raccogliamo

   2.1 A causa dei nostri rapporti commerciali e/o dei servizi che forniamo, dobbiamo ottenere determinati Dati personali. Per tali motivi aziendali, possiamo raccogliere, ricevere e altrimenti elaborare i seguenti Dati personali. L'entità di tale trattamento è generalmente determinata dall'ambito dei servizi o del rapporto in questione e, se non siamo in grado di elaborare tali Dati personali, potremmo non essere in grado di mantenere un rapporto o fornire servizi. Gli elenchi forniti di seguito non sono esaustivi e potrebbero non essere applicabili a te; gli elenchi, invece, rappresentano le tipologie di Dati Personali che tipicamente riceviamo nel corso della normale attività.

   • Dati Personali di base (quali nome; età; indirizzo; sesso; nazionalità; professione; cittadinanza; numero di telefono; indirizzo email; data di nascita);
   • informazioni finanziarie o fiscali, in relazione alle nostre operazioni di gestione degli investimenti (come dettagli su un consulente finanziario o altro rappresentante o professionista degli investimenti; dettagli sugli investimenti; dettagli bancari o altri dati finanziari; storia lavorativa; codice fiscale e/o previdenziale; codice fiscale (s) e dettagli della residenza fiscale);
   • documenti di identificazione, in relazione alle nostre operazioni di gestione degli investimenti, come passaporto, carta d'identità nazionale o patente di guida;
   • informazioni relative a transazioni, comprese quelle effettuate per conto di una persona, come importi e date delle negoziazioni, l'importo delle attività in un conto o comunicazioni con noi;
   • informazioni di contatto commerciali e un file con la cronologia dei contatti di una persona da utilizzare a fini di richiesta, anche per verificare che tu sia soddisfatto dei servizi che ti abbiamo fornito;
   • alcuni dati raccolti quando si visitano i nostri siti Web o quelli dei nostri fornitori di servizi e informazioni sulla partecipazione e sulla partecipazione a riunioni, eventi o presentazioni online come quelli raccolti tramite "cookie", ID utente, indirizzi IP e altri dettagli del dispositivo, posizione , accessi e altre attività. Potremmo registrare determinati incontri, eventi o presentazioni; e
   • informazioni che siamo legalmente obbligati a generare o raccogliere, come le informazioni per la conformità o gli obblighi di tenuta dei registri.

   3. Come utilizziamo le tue informazioni

   3.1 Possiamo archiviare ed elaborare i Dati Personali nei seguenti modi e per le seguenti finalità, ove applicabile:

   • valutare una domanda di servizi o investire in fondi, come fase precontrattuale;
   • per gestire e tenere traccia degli investimenti e per analizzare e migliorare i servizi nei nostri legittimi interessi;
   • per fornire servizi, come comunicazioni pertinenti, inclusi estratti conto, o informazioni correlate per i nostri obblighi contrattuali, o i risultati dei nostri sondaggi a cui partecipi;
   • per fornire servizi come comunicazioni pertinenti, inclusi estratti conto, o informazioni correlate per i nostri obblighi contrattuali, o i risultati dei nostri sondaggi a cui partecipi;
   • per la gestione e l'amministrazione della nostra attività nei nostri legittimi interessi;
   • per conformarsi e valutare la conformità con le leggi, le norme e i regolamenti applicabili e le politiche e procedure interne (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fiscali o altri scopi di rendicontazione aziendale);
   • per l'amministrazione e la manutenzione di database che memorizzano Dati Personali nei nostri legittimi interessi;
   • per scopi di marketing (incluso per contattarti per scopi di marketing come ulteriormente descritto in "Marketing" al paragrafo 6 di seguito); o
   • per fornirti informazioni generali su DFAL e/o sui servizi delle Entità Dimensionali.

   3.2 Abbiamo il diritto di utilizzare i tuoi Dati Personali in questi modi perché:

   • abbiamo bisogno di farlo per adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei tuo;
   • confronti, o altrimenti fornirti un servizio clienti appropriato;
   • hai concesso il tuo consenso a tale utilizzo;
   • abbiamo obblighi legali e/o normativi che dobbiamo assolvere;
   • potremmo aver bisogno di farlo per stabilire, esercitare o difendere i nostri diritti legali o ai fini di procedimenti legali; o
   • l'utilizzo dei tuoi Dati Personali come descritto è necessario per i nostri legittimi interessi commerciali o per quelli delle Entità Dimensionali (tranne laddove tali interessi siano preceduti dai tuoi interessi o diritti e libertà fondamentali), come ad esempio:

    - consentirci di gestire in modo efficace ed efficiente e amministrare il funzionamento della nostra attività o un investimento (o l'investimento dei tuoi clienti); o

    - mantenere la conformità con le politiche e le procedure interne implementate secondo necessità in relazione all'attività delle Entità Dimensionali.

   4. Divulgazione delle tue informazioni a terzi

   4.1 Possiamo divulgare Dati Personali a un membro delle Entità Dimensionali nelle circostanze descritte di seguito:

   • come richiesto in relazione alla gestione e all'amministrazione della nostra attività, inclusa la gestione di un investimento (o l'investimento del tuo cliente);
   • facilitare l'erogazione dei servizi;
   • valutare una domanda di servizi o investire in fondi;
   • valutare la conformità alle leggi, norme e regolamenti applicabili nonché alle
    politiche e procedure interne tra le Entità Dimensionali; evalutare la conformità alle leggi, norme e regolamenti applicabili nonché alle politiche e procedure interne tra le Entità Dimensionali; e
   • come richiesto in relazione all'amministrazione e alla manutenzione dei database che memorizzano i Dati Personali.

   4.2 Potremmo condividere i Dati Personali al di fuori delle Entità Dimensionali per i seguenti scopi:

   • con agenti di terze parti, fornitori di servizi e appaltatori che ci forniscono servizi o facilitano i servizi che forniamo. Ciò include, ad esempio, i contabili; consulenti professionali, finanziari o legali; e alcuni istituti finanziari, come amministratori di fondi, depositari o depositari. Altri fornitori di servizi includono fornitori di servizi informatici e di comunicazione e quelli che forniscono servizi di marketing quando siamo autorizzati a divulgare loro i tuoi dati personali;
   • nella misura richiesta dalla legge (ad esempio, se abbiamo l'obbligo di divulgare i Dati personali per adempiere a qualsiasi obbligo legale, incluso, a titolo esemplificativo, il rispetto degli obblighi di dichiarazione fiscale) o se potrebbe essere necessario per stabilire, esercitare o difendere diritti legali. Ciò può includere la divulgazione agli organismi di regolamentazione o alle autorità fiscali competenti; e
   • nella misura necessaria per effettuare transazioni per conto di una persona, inclusa la gestione del portafoglio e altre operazioni.

   Cerchiamo di mettere in atto, con le terze parti che elaborano i Dati personali per nostro conto, restrizioni e requisiti di riservatezza in modo che il loro uso dei Dati personali ricevuti da noi sia consentito solo su nostre istruzioni e sia limitato alle finalità descritte nel paragrafo 3, "Come Usiamo le tue informazioni”.

   5. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo o del Regno Unito

   5.1 Possiamo trasferire Dati Personali ad altri uffici delle Entità Dimensionali o ad agenti, fornitori di servizi e/o appaltatori delle Entità Dimensionali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (" SEE ") (nel caso dell'Irlanda Dimensionale) o del Regno Unito (" Regno Unito ") (nel caso di Dimensional UK) inclusi gli Stati Uniti. Dimensional Ireland e Dimensional UK condividono i Dati personali tra loro come parte delle loro operazioni.

   5.2 Per qualsiasi trasferimento dei tuoi Dati personali al di fuori del SEE o del Regno Unito (a seconda dei casi), siamo tenuti a fornire garanzie adeguate per proteggere tali informazioni. Questo può essere fatto in diversi modi, ad esempio:

   • il destinatario potrebbe aver firmato “clausole contrattuali tipo” approvate dalla Commissione Europea o dal Governo del Regno Unito (a seconda dei casi), obbligando il destinatario a proteggere i Dati Personali; o
   • il paese a cui inviamo i dati potrebbe essere approvato dalla Commissione Europea o dal governo del Regno Unito (a seconda dei casi) in quanto offre un livello adeguato di protezione per i Dati personali, oppure esiste un altro schema approvato per il trasferimento.

   Potremmo anche effettuare tale trasferimento al di fuori del SEE o del Regno Unito (a seconda dei casi) laddove disponiamo del consenso di una persona a farlo o laddove si applichi un'altra eccezione legale all'obbligo di fornire garanzie adeguate per proteggere tali informazioni. In tutti i casi, faremo il possibile affinché qualsiasi trasferimento dei tuoi Dati personali sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati.

   5.3 Puoi ottenere maggiori dettagli sulla protezione data ai tuoi Dati Personali quando vengono trasferiti al di fuori del SEE o del Regno Unito (a seconda dei casi) (compresa una copia di eventuali clausole standard sulla protezione dei dati che abbiamo stipulato con i destinatari dei tuoi Dati Personali) contattandoci come descritto al successivo paragrafo 10.

   6. Marketing

   6.1 Potremmo utilizzare i tuoi Dati Personali per servizi di marketing delle Entità Dimensionali che potrebbero interessarti. Forniamo la possibilità di annullare l'iscrizione o rinunciare a ulteriori comunicazioni su ciascuna comunicazione di marketing elettronico inviata all'utente, che è possibile esercitare seguendo le istruzioni di annullamento dell'iscrizione fornite nella comunicazione. Puoi anche rinunciare a ulteriori comunicazioni contattandoci direttamente utilizzando i dettagli forniti nel paragrafo 10 di seguito.

   7. Come proteggiamo le tue informazioni

   7.1 Cerchiamo di implementare controlli per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei sistemi informativi e per proteggere i file dei clienti con adeguate garanzie, in base alla sensibilità delle informazioni in essi contenute. Controlli appropriati (come l'accesso limitato) possono essere posti anche sui nostri sistemi informatici. L'accesso fisico alle aree in cui vengono raccolti, elaborati o archiviati i Dati Personali è limitato ai dipendenti autorizzati.

   7.2 Come condizione per l'assunzione, i dipendenti di tutte le Entità Dimensionali sono tenuti a seguire tutte le leggi e i regolamenti applicabili, anche in relazione alla legge sulla protezione dei dati. L'uso o la divulgazione non autorizzati di informazioni riservate sui clienti da parte di un dipendente di un'Entità Dimensionale è vietato e può comportare misure disciplinari.

   8. Conservazione dei dati personali

   8.1 La durata del trattamento dei Dati personali varia ed è generalmente determinata da quanto segue:

   • lo scopo per il quale abbiamo ottenuto i Dati personali: dovremo conservare i dati per tutto il tempo necessario a tale scopo soggetto e in conformità con i nostri obblighi legali e regolamentari; e
   • obblighi legali o regolamentari: ad esempio, leggi o regolamenti possono stabilire un periodo minimo per il quale dobbiamo conservare i tuoi Dati personali, o potremmo dover conservare tali Dati personali nel caso in cui sia necessario dimostrare la conformità normativa o legale.

   9. I tuoi diritti

   9.1 Hai una serie di diritti legali in relazione ai Dati personali che deteniamo su di te. Questi diritti includono:

   • il diritto di ottenere informazioni sul trattamento dei tuoi Dati Personali e l'accesso ai Dati Personali che deteniamo su di te;
   • il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Dati Personali;
   • in alcune circostanze, il diritto di ricevere alcuni Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e/o richiedere la trasmissione di tali dati a terzi ove ciò sia tecnicamente fattibile (altrimenti nota come portabilità dei dati). Tieni presente che questo diritto si applica solo ai Dati personali che ci hai fornito;
   • il diritto di chiederci di rettificare i tuoi Dati Personali se inaccurati o incompleti;
   • il diritto di richiedere la cancellazione dei tuoi Dati Personali in determinate circostanze. Tieni presente che potrebbero esserci circostanze in cui ci chiedi di cancellare i tuoi dati personali ma siamo legalmente autorizzati a conservarli;
   • in determinate circostanze, ad esempio quando il trattamento viene effettuato sulla base di interessi legittimi, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o di opporsi al nostro trattamento dei dati personali. Anche in questo caso, potrebbero esserci circostanze in cui l'utente si oppone o ci chiede di limitare l'elaborazione, ma siamo legalmente autorizzati a rifiutare tale richiesta; e
   • il diritto di presentare un reclamo al garante della protezione dei dati (i cui dettagli sono forniti di seguito) se ritieni che abbiamo violato uno qualsiasi dei tuoi diritti.

   9.2 Potrai esercitare i tuoi diritti contattandoci ai recapiti indicati al successivo paragrafo 10.

   9.3 È inoltre possibile ottenere ulteriori informazioni sui propri diritti contattando l'autorità di regolamentazione della protezione dei dati e della privacy pertinente (vedere "Domande e dubbi" al paragrafo 10 di seguito) o visitando, per l'Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito, https://ico.org.uk/, o per la Commissione irlandese per la protezione dei dati, https://dataprotection.ie/.


   10. Domande e preoccupazioni

   10.1 In caso di domande o dubbi sulla nostra gestione dei Dati personali o su questa Politica e Informativa , contattaci all'indirizzo EMEADataPrivacy@dimensional.com o:

   Dimensional UK - All'attenzione di: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, Londra, NW1 3BF, Regno Unito. Il numero di telefono di Dimensional  UK è +44 (0) 3033 3300.

   Dimensional Ireland - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublino 2, Irlanda. Il numero di telefono di Dimensional Ireland è +353 1 669 8500.

   10.2 Poiché Dimensional UK non ha uno stabilimento nell'Unione Europea, ha nominato Dimensional Ireland come suo rappresentante. Puoi contattare Dimensional Ireland se ti trovi nell'Unione Europea per sollevare qualsiasi problema o domanda relativa al trattamento dei tuoi Dati Personali da parte di Dimensional UK e/o questa Politica e Avviso più in generale.

   10.3 Miriamo a rispondere prontamente a qualsiasi domanda relativa alla privacy. Se non sei soddisfatto del modo in cui gestiamo i tuoi dati personali, puoi presentare un reclamo a un regolatore della privacy, incluso il regolatore della privacy della tua residenza abituale, del tuo luogo di lavoro o del luogo in cui si è verificata la presunta violazione dei tuoi diritti. È possibile presentare un reclamo, per quanto riguarda Dimensional UK, all'Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito, i cui dettagli di contatto sono disponibili sul loro sito Web (https://ico.org.uk/). Per reclami relativi a Dimensional Ireland, puoi contattare la Irish Data Protection Commission (vedi https://dataprotection.ie/).

    
 • Norwegian

  1. Introduksjon

  1.1 I forbindelse med databeskyttelsesloven fungerer vi som en dataansvarlig med hensyn til visse personopplysninger og kan motta slik informasjon om deg. Denne personvernerklæringen og kunngjøringen regulerer vår håndtering av personopplysninger i løpet av vår kommersielle virksomhet og gir deg varsel om vår behandling av slike personopplysninger slik loven krever.

  1.2 Definisjoner:

  • “Vi”, “oss” eller “vår” er en referanse til følgende:

  o Dimensional Fund Advisors Ltd. (“Dimensional UK”), et selskap registrert i England og Wales under firmanummer 02569601 og hvis hovedkontor er 20 Triton Street, Regent's Place, London NW1 3BF, England; eller

  o Dimensional Ireland Limited (“Dimensional Ireland”), et tilknyttet Dimensional UK og et selskap registrert i Irland under registreringsnummer C185067 og lokalisert i Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland;

   • Dimensjonale enheter” betyr oss og våre tilknyttede selskaper;
   • Personopplysninger” betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator, for eksempel et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata eller en online -identifikator eller av en eller flere faktorer (f.eks. fysisk) spesifikk til den personen;
   • Tilsynsorgan” betyr ethvert reguleringsorgan som vi eller de andre dimensjonale enhetene er eller blir regulert av; og
   • Tilknyttet” betyr en enhet som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med en dimensjonal enhet, inkludert Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., og DFA Securities LLC.

   2. Typer personopplysninger vi samler inn

   2.1 På grunn av våre forretningsforhold og/eller tjenestene vi tilbyr, må vi innhente visse personopplysninger. Av slike forretningsmessige årsaker kan vi samle inn, motta og på annen måte behandle følgende personopplysninger. Omfanget av slik behandling er generelt bestemt av omfanget av de relevante tjenestene eller forholdet, og hvis vi ikke er i stand til å behandle slike personopplysninger, kan det være at vi ikke kan opprettholde et forhold eller tilby tjenester. Listene nedenfor er ikke uttømmende og gjelder kanskje ikke for deg; listene representerer imidlertid de typer personopplysninger vi vanligvis mottar i løpet av vanlig virksomhet.

   • grunnleggende personopplysninger (for eksempel navn; alder; adresse; kjønn; nasjonalitet; yrke; statsborgerskap; telefonnummer; e -postadresse; fødselsdato);
   • finansiell eller skatteinformasjon, i forbindelse med vår investeringsforvaltning (s) og detaljer om skattemessig bosted);
   • identifikasjonsdokumenter i forbindelse med våre investeringsforvaltningsoperasjoner, for eksempel pass, nasjonalt identitetskort eller førerkort;
   • informasjon om transaksjoner, inkludert de som er gjort på en persons vegne, for eksempel beløp og datoer for handler, mengden eiendeler på en konto eller kommunikasjon med oss;
   • forretningskontaktinformasjon og en fil med en persons kontakthistorikk som skal brukes til henvendelse, inkludert slik at vi kan kontrollere at du er fornøyd med tjenestene vi har levert til deg;
   • visse data som samles inn når du besøker nettstedet (e) eller tjenesteleverandørene våre, og informasjon fra deltakelse og deltakelse i elektroniske møter, arrangementer eller presentasjoner, for eksempel data som er samlet inn via "informasjonskapsler", bruker -ID -er, IP -adresser og andre enhetsdetaljer, plassering, pålogginger og annen aktivitet. Vi kan registrere visse møter, hendelser eller presentasjoner; og
   • informasjon vi er juridisk forpliktet til å generere eller samle inn, for eksempel informasjon for overholdelse eller forpliktelse til journalføring.

   3. Hvordan vi bruker informasjonen din

   3.1 Vi kan lagre og behandle personopplysninger på følgende måter og for følgende formål, der det er aktuelt:

   • å vurdere en søknad om tjenester eller å investere i midler, som et trinn før avtalen;
   • å administrere og spore investeringer, og å analysere og forbedre tjenester i våre legitime interesser;
   • å tilby tjenester, for eksempel relevant kommunikasjon, inkludert kontoutskrifter eller relatert informasjon i henhold til våre kontraktsforpliktelser, eller resultatene av våre undersøkelser der du deltar;
   • å tilby tjenester som relevant kommunikasjon, inkludert kontoutskrifter eller relatert informasjon i henhold til våre kontraktsforpliktelser, eller resultatene av våre undersøkelser der du deltar;
   • for ledelse og administrasjon av vår virksomhet i våre legitime interesser;
   • å overholde og vurdere overholdelse av gjeldende lover, regler og forskrifter og interne retningslinjer og prosedyrer (inkludert, men ikke begrenset til, skattemessige eller andre virksomhetsrapporteringsformål);
   • for administrasjon og vedlikehold av databaser som lagrer personopplysninger i våre legitime interesser;
   • for markedsføringsformål (inkludert for å kontakte deg for markedsføringsformål som nærmere beskrevet i "Markedsføring" i avsnitt 6 nedenfor); eller
   • å gi deg generell informasjon om DFAL og/eller dimensjonale enheters tjenester.

   3.2 Vi har rett til å bruke dine personlige data på disse måtene fordi:

   • vi må gjøre det for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg, eller på annen måte gi deg passende kundeservice;
   • du har gitt ditt samtykke til slik bruk;
   • vi har juridiske og/eller regulatoriske forpliktelser som vi må oppfylle;
   • vi må kanskje gjøre det for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter eller i forbindelse med rettssaker; eller
   • bruk av dine personopplysninger som beskrevet er nødvendig for våre legitime forretningsinteresser eller dimensjonale enheters interesser (bortsett fra når slike interesser overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter), for eksempel:

    - slik at vi effektivt og effektivt kan forvalte og administrere driften av vår virksomhet eller en investering (eller investeringen til kundene dine); eller

    - opprettholde overholdelse av interne retningslinjer og prosedyrer implementert etter behov i forbindelse med dimensjonale enheters virksomhet.

   4. Videregivelse av informasjonen din til tredjeparter

   4.1 Vi kan utlevere personopplysninger til et medlem av dimensjonale enheter under omstendighetene som er skissert nedenfor:

   • som kreves i forbindelse med ledelse og administrasjon av virksomheten vår, inkludert forvaltning av en investering (eller investeringen til din klient);
   • å lette tilbudet av tjenester;
   • å vurdere en søknad om tjenester eller å investere i midler;
   • å vurdere samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter samt interne retningslinjer og prosedyrer på tvers av dimensjonale enheter; og
   • som nødvendig i forbindelse med administrasjon og vedlikehold av databasene som lagrer personopplysninger.

   4.2 Vi kan dele personopplysninger utenfor dimensjonale enheter for følgende formål:

   • med tredjeparts agenter, tjenesteleverandører og entreprenører som tilbyr tjenester til oss eller legger til rette for tjenestene vi tilbyr. Dette inkluderer for eksempel regnskapsførere; profesjonelle, økonomiske eller juridiske rådgivere; og visse finansinstitusjoner, for eksempel fondsadministratorer, depositarer eller depotmottakere. Andre tjenesteleverandører inkluderer ITog kommunikasjonsleverandører og de som tilbyr markedsføringstjenester når vi har lov til å utlevere dine personlige data til dem;
   • i den grad loven krever (for eksempel hvis vi har plikt til å utlevere personopplysninger for å overholde enhver juridisk forpliktelse, inkludert, uten begrensning, å overholde kravene til skatterapportering) eller som kan være nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter. Dette kan omfatte avsløring til relevante reguleringsorganer eller skattemyndigheter; og
   • i den grad det er nødvendig for å handle på en persons vegne, inkludert porteføljeforvaltning og andre transaksjoner.

   Vi søker å sette i gang, med tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne, konfidensialitetsbegrensninger og krav slik at deres bruk av personopplysninger mottatt fra oss bare er tillatt etter våre instruksjoner og er begrenset til de formålene beskrevet i avsnitt 3, "Hvordan Vi bruker informasjonen din”.

   5. Overføring av personopplysninger utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller Storbritannia

   5.1 Vi kan overføre personopplysninger til andre kontorer i dimensjonale enheter eller til dimensjonale enheters agenter, tjenesteleverandører og/eller entreprenører utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“ EØS ”) (i tilfelle av dimensjonalt Irland) eller Storbritannia (“ UK ”) (i tilfelle av Dimensional UK) inkludert til USA. Dimensional Ireland og Dimensional UK deler personopplysninger med hverandre som en del av driften.

   5.2 For alle overføringer av personopplysningene dine utenfor EØS eller Storbritannia (etter behov), er vi pålagt å gi passende sikkerhetstiltak for å beskytte slik informasjon. Dette kan gjøres på en rekke måter, for eksempel:

   • mottakeren kan ha signert "modellkontraktklausuler" godkjent av EU -kommisjonen eller den britiske regjeringen (etter behov), som pålegger mottakeren å beskytte personopplysninger; eller
   • landet vi sender dataene til, kan bli godkjent av EU -kommisjonen eller den britiske regjeringen (etter behov) for å tilby et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, eller det finnes en annen godkjent ordning for overføring.

   Vi kan også foreta en slik overføring utenfor EØS eller Storbritannia (hvis det er aktuelt) når vi har en persons samtykke til det, eller der et annet juridisk unntak fra kravet om å gi passende sikkerhetstiltak for å beskytte slik informasjon gjelder. I alle tilfeller vil vi bestrebe oss på at enhver overføring av dine personopplysninger er i samsvar med relevant personvernlovgivning.

   5.3 Du kan få mer informasjon om beskyttelsen som gis til dine personopplysninger når den overføres utenfor EØS eller Storbritannia (etter behov) (inkludert en kopi av alle standard databeskyttelsesparagrafer som vi har inngått med mottakere av dine personopplysninger) ved å kontakte oss som beskrevet i avsnitt 10 nedenfor.

   6. Markedsføring

   6.1 Vi kan bruke dine personopplysninger til markedsføringstjenester for dimensjonale enheter som kan interessere deg. Vi gir deg muligheten til å melde deg av eller velge bort ytterligere kommunikasjon for hver elektronisk markedsføringskommunikasjon som sendes til deg, som du kan utøve ved å følge instruksjonene for avmelding i kommunikasjonen. Du kan også velge bort ytterligere kommunikasjon ved å kontakte oss direkte ved hjelp av detaljene i avsnitt 10 nedenfor.

   7. Hvordan vi ivaretar informasjonen din

   7.1 Vi søker å implementere kontroller for å opprettholde sikkerheten til informasjon og informasjonssystemer og for å beskytte klientfiler med passende sikkerhetstiltak, i henhold til sensitiviteten til informasjonen der. Passende kontroller (for eksempel begrenset tilgang) kan også plasseres på datasystemene våre. Fysisk tilgang til områder der personopplysninger samles, behandles eller lagres er begrenset til autoriserte ansatte.

   7.2 Som ansettelsesvilkår må ansatte i alle dimensjonale enheter følge alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert i forhold til personvernlovgivning. Uautorisert bruk eller avsløring av konfidensiell klientinformasjon av en ansatt i en dimensjonal enhet er forbudt og kan føre til disiplinære tiltak.

   8. Oppbevaring av personopplysninger

   8.1 Hvor lenge vi vil behandle personopplysninger varierer og bestemmes vanligvis av følgende:

   • formålet vi mottok personopplysningene for - vi må beholde dataene så lenge det er nødvendig for dette formålet underlagt og i samsvar med våre juridiske og regulatoriske forpliktelser; og
   • juridiske eller regulatoriske forpliktelser - for eksempel kan lover eller forskrifter fastsette en minimumsperiode som vi må beholde personopplysningene dine for, eller vi må beholde slike personopplysninger i tilfelle det er nødvendig for å demonstrere forskriftsmessig eller juridisk etterlevelse.

   9. Dine rettigheter

   9.1 Du har en rekke juridiske rettigheter i forhold til personopplysningene vi har om deg. Disse rettighetene inkluderer:

   • retten til å få informasjon om behandling av dine personopplysninger og tilgang til personopplysningene vi har om deg;
   • retten til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger;
   • under noen omstendigheter, retten til å motta noen personlige data i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og/eller be om at vi overfører slike data til en tredjepart der dette er teknisk mulig (ellers kjent som dataportabilitet). Vær oppmerksom på at denne retten bare gjelder personopplysninger som du har gitt oss;
   • retten til å be om at vi retter opp personopplysningene dine hvis de er unøyaktige eller ufullstendige;
   • retten til å be om at vi sletter personopplysningene dine under visse omstendigheter. Vær oppmerksom på at det kan være omstendigheter der du ber oss om å slette personopplysningene dine, men vi har lovlig rett til å beholde dem;
   • under visse omstendigheter, for eksempel når behandlingen utføres på grunnlag av legitime interesser, retten til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger eller å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Igjen kan det være omstendigheter der du protesterer, eller ber oss om å begrense behandlingen, men vi har juridisk rett til å nekte den forespørselen; og
   • retten til å klage til databeskyttelsesmyndigheten (detaljer om dette er gitt nedenfor) hvis du mener at vi har krenket noen av dine rettigheter.

   9.2 Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss ved hjelp av detaljene oppført i avsnitt 10 nedenfor.

   9.3 Du kan også finne ut mer informasjon om dine rettigheter ved å kontakte den relevante databeskyttelses- og personvernregulatoren (se "Spørsmål og bekymringer" i avsnitt 10 nedenfor), eller ved å besøke det britiske informasjonskommissærens kontor https://ico.org.uk/, eller for Irish Data Protection Commission, https://dataprotection.ie/.


   10. Spørsmål og bekymringer

   10.1 Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår håndtering av dine personopplysninger, eller om disse retningslinjene og merknaden, kan du kontakte oss på EMEADataPrivacy@dimensional.com eller:

   Dimensional UK - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, Storbritannia. Dimensjonalt Storbritannias telefonnummer er +44 (0) 3033 3300.

   Dimensjonalt Irland - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland. Irlands dimensjonale telefonnummer er +353 1 669 8500.

   10.2 Siden Dimensional UK ikke har et etablissement i EU, har det utnevnt Dimensional Ireland til sin representant. Du kan kontakte Dimensional Ireland hvis du er i EU for å ta opp spørsmål eller spørsmål du måtte ha angående Dimensional UKs behandling av dine personopplysninger og/eller denne policyen og merknaden mer generelt.

   10.3 Vi tar sikte på å ta hurtig på eventuelle personvernrelaterte spørsmål. Hvis du er misfornøyd med hvordan vi håndterer personopplysningene dine, kan du klage til en personvernregulator, inkludert personvernregulatoren for din vanlige bolig, arbeidsstedet ditt eller stedet der den påståtte krenkelsen av dine rettigheter har skjedd. Du kan klage angående Dimensional UK til UK Information Commissioner Office, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig på deres nettsted (https://ico.org.uk/). For klager angående Dimensional Ireland, kan du kontakte Irish Data Protection Commission (se https://dataprotection.ie/).

    
 • Swedish

  1. Introduktion

  1.1 För dataskyddslagstiftning fungerar vi som en personuppgiftsansvarig med avseende på vissa personuppgifter och kan få sådan information om dig. Denna sekretesspolicy och detta meddelande styr vår hantering av personuppgifter under vår kommersiella verksamhet och ger dig ett meddelande om vår behandling av sådana personuppgifter enligt lag.

  1.2 Definitions:

  • “Vi”, “oss” eller “vårt” " är en hänvisning till följande:

  o Dimensional Fund Advisors Ltd. (“Dimensional UK”),  ett företag registrerat i England och Wales under företagsnummer 02569601 och vars säte är på Triton Street 20, Regent's Place, London NW1 3BF, England; eller

  o Dimensional Ireland Limited (“Dimensional Ireland”), ett dotterbolag till Dimensional UK och ett företag registrerat i Irland under registreringsnummer C185067 och som ligger i Fitzwilliam Hall, FitzwilliamPlace, Dublin 2, Irland;

   • Dimensionella enheter” betyder oss och våra dotterbolag;
   • Personuppgifter” avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata eller en online -identifierare eller med en eller flera faktorer (t.ex. fysisk) specifik till den personen;
   • Tillsynsorgan”  avser varje tillsynsorgan som vi eller de andra dimensionella enheterna är eller blir reglerade av. och
   • Affiliate” betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med någon Dimensional Entity, inklusive Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. och DFA Securities LLC.

   2. De typer av personuppgifter vi samlar in

   2.1 På grund av våra affärsrelationer och/eller de tjänster vi tillhandahåller måste vi skaffa vissa personuppgifter. Av sådana affärsskäl kan vi samla in, ta emot och på annat sätt behandla följande personuppgifter. Omfattningen av sådan behandling bestäms i allmänhet av omfattningen av de relevanta tjänsterna eller relationerna, och om vi inte kan behandla sådana personuppgifter kanske vi inte kan upprätthålla ett förhållande eller tillhandahålla tjänster. Listorna nedan är inte uttömmande och kanske inte är tillämpliga på dig; listorna representerar emellertid de typer av personuppgifter som vi vanligtvis får under normal verksamhet.

   • grundläggande personuppgifter (t.ex. namn; ålder; adress; kön; nationalitet; yrke; medborgarskap; telefonnummer; e -postadress; födelsedatum);
   • finansiell eller skatteinformation, i samband med vår investeringsförvaltningsverksamhet (t.ex. uppgifter om en finansiell rådgivare eller annan representant eller investeringsproffs; investeringsinformation; bank- eller andra finansiella detaljer; anställningshistoria; social- och/eller folkförsäkringsnummer; skatteidentifikationsnummer (s) och uppgifter om skattemottagning);
   • identitetshandlingar i samband med vår investeringshanteringsverksamhet, såsom pass, nationellt identitetskort eller körkort;
   • information om transaktioner, inklusive de som görs för en persons räkning, såsom belopp och datum för affärer, mängden tillgångar på ett konto eller kommunikation med oss;
   • företagskontaktinformation och en fil med en persons kontakthistorik som ska användas för förfrågningar, inklusive så att vi kan kontrollera att du är nöjd med de tjänster som vi har tillhandahållit dig;
   • viss data som samlas in när du besöker vår eller våra webbplatser eller våra tjänsteleverantörers information och information från närvaro och deltagande i onlinemöten, evenemang eller presentationer som t.ex. , inloggningar och annan aktivitet. Vi kan spela in vissa möten, evenemang eller presentationer; och
   • information som vi är juridiskt skyldiga att generera eller samla in, till exempel information för efterlevnad eller skyldigheter att föra register.

   3. Hur vi använder din information

   3.1 Vi kan lagra och behandla personuppgifter på följande sätt och för följande ändamål, där så är tillämpligt:

   • att bedöma en ansökan om tjänster eller att investera i medel, som ett steg före avtalet;
   • att hantera och spåra investeringar och analysera och förbättra tjänster i våra legitima intressen;
   • att tillhandahålla tjänster, till exempel relevant kommunikation, inklusive kontoutdrag eller relaterad information enligt våra avtalsförpliktelser, eller resultaten av våra undersökningar där du deltar;
   • att tillhandahålla tjänster som relevant kommunikation, inklusive kontoutdrag eller relaterad information enligt våra avtalsförpliktelser, eller resultaten av våra undersökningar där du deltar;
   • för förvaltning och administration av vårt företag i våra legitima intressen;
   • att följa och bedöma överensstämmelse med tillämpliga lagar, regler och förordningar och interna policyer och förfaranden (inklusive men inte begränsat till skatte- eller andra affärsrapporteringsändamål);
   • för administration och underhåll av databaser som lagrar personuppgifter i våra legitima intressen;
   • för marknadsföringsändamål (inklusive för att kontakta dig för marknadsföringsändamål enligt närmare beskrivning i ”Marknadsföring” i punkt 6 nedan); eller
   • att ge dig allmän information om DFAL och/eller dimensionella enheters tjänster.

   3.2 Vi har rätt att använda dina personuppgifter på följande sätt eftersom:

   • vi måste göra det för att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller på annat sätt ge dig lämplig kundtjänst;
   • du har beviljat ditt samtycke till sådan användning;
   • vi har juridiska och/eller regleringsskyldigheter som vi måste fullgöra;
   • vi kan behöva göra det för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter eller för rättsliga förfaranden; eller
   • användningen av dina personuppgifter enligt beskrivningen är nödvändig för våra legitima affärsintressen eller för de dimensionella enheterna (förutom där sådana intressen åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter), till exempel:

    - tillåter oss att effektivt och effektivt hantera och administrera driften av vår verksamhet eller en investering (eller dina kunders investering); eller

    - upprätthålla efterlevnad av interna policyer och förfaranden som implementeras vid behov i samband med dimensionella enheters verksamhet.

   4. Utlämnande av din information till tredje part

   4.1 Vi kan lämna ut personuppgifter till en medlem av Dimensionella enheter under de omständigheter som beskrivs nedan:

   • som krävs i samband med hanteringen och administrationen av vår verksamhet, inklusive hanteringen av en investering (eller din klients investering);
   • att underlätta tillhandahållandet av tjänster;
   • att bedöma en ansökan om tjänster eller att investera i medel;
   • att bedöma efterlevnaden av tillämpliga lagar, regler och förordningar samt interna policyer och förfaranden inom de dimensionella enheterna; och
   • som krävs i samband med administration och underhåll av databaser som lagrar personuppgifter.

   4.2 Vi kan dela personuppgifter utanför dimensionella enheter för följande ändamål:

   • med tredjepartsagenter, tjänsteleverantörer och entreprenörer som tillhandahåller tjänster till oss eller underlättar de tjänster vi tillhandahåller. Detta inkluderar till exempel revisorer; professionella, finansiella eller juridiska rådgivare; och vissa finansinstitut, såsom fondförvaltare, förvaringsinstitut eller förvaringsinstitut. Andra tjänsteleverantörer inkluderar IT och kommunikationsleverantörer och de som tillhandahåller marknadsföringstjänster när vi får lämna ut dina personuppgifter till dem;
   • ti den utsträckning som krävs enligt lag (till exempel om vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa någon laglig skyldighet, inklusive, utan begränsning, att följa skatterapporteringskrav) eller som kan behövas för att upprätta, utöva eller försvara lagliga rättigheter. Detta kan innefatta utlämnande till relevanta tillsynsorgan eller skattemyndigheter. Och
   • i den utsträckning som krävs för att handla för en persons räkning, inklusive portföljförvaltning och andra transaktioner.

   Vi försöker införa, med tredje parter som behandlar personuppgifter för vår räkning, konfidentialitetsbegränsningar och krav så att deras användning av personuppgifter som mottagits från oss endast är tillåten enligt våra instruktioner och är begränsat till de syften som beskrivs i punkt 3, ”Hur Vi använder din information ”.

   5. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien

   5.1 Vi kan överföra personuppgifter till andra kontor i Dimensionella enheter eller till Dimensionella enheters agenter, tjänsteleverantörer och/eller entreprenörer utanför
   Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) (i fallet med dimensionen Irland) eller Storbritannien (“Storbritannien”)  (i fallet med Dimensional UK) inklusive till USA. Dimensional Ireland och Dimensional UK delar personuppgifter med varandra som en del av sin verksamhet.

   5.2 För alla överföringar av dina personuppgifter utanför EES eller Storbritannien (i förekommande fall) är vi skyldiga att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för att skydda sådan information. Detta kan göras på ett antal sätt, till exempel:

   • mottagaren kan ha undertecknat "modellavtalsklausuler" som godkänts av Europeiska kommissionen eller den brittiska regeringen (i förekommande fall), vilket tvingar mottagaren att skydda personuppgifter. eller
   • landet som vi skickar uppgifterna till kan godkännas av Europeiska kommissionen eller den brittiska regeringen (I förekommande fall) för att erbjuda en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter, eller så finns det ett annat godkänt system för överföring.

   Vi kan också göra en sådan överföring utanför EES eller Storbritannien (I förekommande fall) om vi har en persons samtycke till det eller där ett annat juridiskt undantag från kravet på att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för att skydda sådan information gäller. I alla fall kommer vi att sträva efter att all överföring av dina personuppgifter följer relevant dataskyddslag.

   5.3 Du kan få mer information om det skydd som ges till dina personuppgifter när de överförs utanför EES eller Storbritannien (I förekommande fall) (4nclusive en kopia av alla standarduppgifter för dataskydd som vi har ingått med mottagare av dina personuppgifter) genom att kontakta oss enligt beskrivningen I punkt 10 nedan.

   6. Marknadsföring

   6.1 Vi kan använda dina personuppgifter för marknadsföringstjänster för de dimensionella enheter som kan intressera dig. Vi ger dig möjlighet att avregistrera dig eller välja bort ytterligare kommunikation för varje elektronisk marknadsföringskommunikation som skickas till dig, vilket du kan utöva genom att följa instruktionerna för avanmälan i meddelandet. Du kan också välja bort ytterligare kommunikation genom att kontakta oss direkt med hjälp av informationen i punkt 10 nedan.

   7. Hur vi skyddar din information

   7.1 Vi strävar efter att implementera kontroller för att upprätthålla säkerheten för information och informationssystem och för att skydda klientfiler med lämpliga skyddsåtgärder, beroende på känsligheten av informationen i dem. Lämpliga kontroller (t.ex. begränsad åtkomst) kan också placeras på våra datorsystem. Fysisk åtkomst till områden där personuppgifter samlas in, behandlas eller lagras är begränsat till auktoriserade anställda.

   7.2 Som anställningsvillkor är anställda i alla dimensionella enheter skyldiga att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive när det gäller dataskyddslagstiftning. Obehörig användning eller avslöjande av konfidentiell klientinformation av en anställd i en Dimensionell enhet är förbjuden och kan leda till disciplinära åtgärder.

   8. Lagring av personuppgifter

   8.1 Hur länge vi kommer att behandla personuppgifter varierar och bestäms i allmänhet av följande:

   • ändamålet för vilket vi erhöll personuppgifterna - vi kommer att behöva behålla uppgifterna så länge som det är nödvändigt för detta ändamål med förbehåll för och i enlighet med våra juridiska och reglerande skyldigheter; och
   • juridiska eller regulatoriska skyldigheter - till exempel kan lagar eller förordningar fastställa en minimiperiod för vilken vi måste behålla dina personuppgifter, eller så kan vi behöva behålla sådana personuppgifter i händelse av att det krävs för att visa lagstiftning eller juridisk efterlevnad.

   9. Dina rättigheter

   9.1 Du har ett antal juridiska rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi har om dig. Dessa rättigheter inkluderar:

   • rätten att få information om behandlingen av dina personuppgifter och tillgång till de personuppgifter som vi har om dig;
   • rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter;
   • under vissa omständigheter rätten att ta emot vissa personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och/eller begära att vi överför sådana uppgifter till en tredje part där detta är tekniskt genomförbart (annars känt som dataportabilitet). Observera att denna rättighet endast gäller personuppgifter som du har lämnat till oss;
   • rätten att begära att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga;
   • rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter. Observera att det kan finnas omständigheter där du ber oss radera dina personuppgifter men vi har lagligt rätt att behålla dem;
   • under vissa omständigheter, till exempel när behandlingen utförs på grundval av legitima intressen, rätten att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Återigen kan det finnas omständigheter där du motsätter dig eller ber oss begränsa behandlingen, men vi har lagligt rätt att avslå den begäran. Och
   • rätten att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet (detaljer om detta finns nedan) om du tror att vi har kränkt någon av dina rättigheter.

   9.2 Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av informationen som anges i punkt 10 nedan.

   9.3 Du kan också ta reda på mer information om dina rättigheter genom att kontakta den relevanta dataskydds- och sekretessregulatorn (se “Frågor och oro” i punkt 10 nedan), eller genom att besöka den brittiska informationskommissionärens kontor, https://ico.org.uk/, eller för Irish Data Protection Commission, https://dataprotection.ie/.  


   10. Frågor och funderingar

   10.1 Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av dina personuppgifter eller om denna policy och meddelande, vänligen kontakta oss på EMEADataPrivacy@dimensional.com eller:

   Dimensional UK - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF,  Storbritannien. Dimensionellt Storbritanniens telefonnummer är +44 (0) 3033 3300.

   Dimensionella Irland - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland. Irlands dimensionella telefonnummer är +353 1 669 8500.

   10.2 Eftersom Dimensional UK inte har en etablering i Europeiska unionen har det utsett Dimensional Ireland till sin representant. Du kan kontakta Dimensional Ireland om du är i Europeiska unionen för att ta upp frågor eller frågor som du kan ha angående Dimensional UK: s behandling av dina personuppgifter och/eller denna policy och meddelande mer allmänt.

   10.3 Vi strävar efter att omedelbart ta itu med eventuella sekretessrelaterade frågor. Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en sekretessregulator, inklusive sekretessregulatorn för din vanliga bostad, din arbetsplats eller den plats där det påstådda intrånget i dina rättigheter har inträffat. Du kan klaga, angående Dimensional UK, till UK Information Commissioner's Office, vars kontaktuppgifter finns på deras webbplats (https://ico.org.uk/). För klagomål angående Dimensionellt Irland kan du kontakta Irish Data Protection Commission (se https://dataprotection.ie/).