Overzichten van twee pagina's van de gepromote ecologische/sociale kenmerken van de fondsen en van andere openbaar gemaakte fondsinformatie overeenkomstig met SFDR.


Global Sustainability Core Equity Fund

Global Sustainability Targeted Value Fund

Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund

World Sustainability Equity Fund

Global Sustainability Fixed Income Fund

Global Sustainability Short Fixed Income Fund