Dimensional beleggen: Going beyond indexing since 1981.

Dimensional IN EEN OOGOPSLAG
per 30 september 2023

jaar sinds de oprichting

Vermogen onder beheer
van de ondernemingen
wereldwijd (in miljard euro)

Mederwerkers in 14
kantoren wereldwijd

Beleggingsfilosofie

01

Een sterk vertrouwen in de

Kracht van de Markt

Op de kapitaalmarkten worden beleggers met een langetermijnvisie beloond
Groei van 1 USD, jan. 1970–dec. 2022

Uitsluitend ter illustratie. Indices zijn niet beschikbaar voor directe belegging. Hun rendement is zonder aftrek van de kosten die gepaard gaan met het beheer van een werkelijke portefeuille.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Resultaten kunnen zowel dalen als stijgen door valutaschommelingen.

BELANGRIJKE INFORMATIE: In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Indices zijn niet beschikbaar voor directe belegging. Hun rendement is zonder aftrek van de kosten die gepaard gaan met het beheer van een werkelijke portefeuille. Rendementen kunnen fluctueren door valutaschommelingen. Bronvermelding in USD. Wereldwijde aandelenmarkt is de MSCI World Index (bruto div.). Langlopende overheidsobligaties is de IA SBBI US LT Govt TR USD, aangeboden door Ibbotson Associates via Morningstar Direct. Schatkistpapier is de IA SBBI US 30 Day TBill TR USD, aangeboden door Ibbotson Associates via Morningstar Direct. De Amerikaanse inflatie wordt gemeten door de veranderingen in de US Consumer Price Index. De gegevens van de Amerikaanse consumentenprijsindex worden verstrekt door het US Department of Labor Bureau of Labor Statistics (het Amerikaanse ministerie van arbeid en arbeid statistieken). MSCI World Index gegevens verstrekt door MSCI. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De beleggingsaanpak van Dimensional is gebaseerd op het vertrouwen in de werking van de financiële markten.

In plaats van de toekomst proberen te voorspellen of te proberen andere marktdeelnemers te slim af te zijn, baseren wij onze informatie over de te verwachte rendementen op de markt zelf. Wij laten de effectenprijzen tot stand komen door de gemeenschappelijke kennis van miljoenen kopers en verkopers.

Door te vertrouwen op markten en te laten doen waar ze het best in zijn, het verwerken van informatie in prijzen, kunnen wij ons volledig concentreren op onze sterke punten: de manier waarop wij onderzoek toepassen, strategieën op maat ontwikkelen en beheren en onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij volgen een minder subjectieve maar des te systematischere beleggingsaanpak die wij consistent kunnen toepassen, die beleggers kunnen begrijpen en waar zij zich vast aan kunnen houden, zelfs in lastige marktomstandigheden.

DE MARKTPRIJZEN ALS UITGANGSPUNT

De markt verwerkt efficiënt alle beschikbare informatie. Dagelijks handelen de aandelenmarkten wereldwijd miljarden dollars aan transacties tussen kopers en verkopers. De daarbij verkregen real-time informatie draagt bij aan het vaststellen van de prijs.

In USD. Bron: Dimensional, gegevens verstrekt door Bloomberg LP. Omvat het primaire en secundaire handelsvolume voor wereldwijde aandelen. ETF‘s en fondsen zijn uitgesloten. Daggemiddelden zijn berekend op basis van het handelsvolume van elk aandeel dagelijks te berekenen als de slotkoers vermenigvuldigd met aandelen die die dag werden verhandeld. Dit handelsvolume werd samengevat en gedeeld door 252 als het geschatte aantal jaarlijkse handelsdagen.

David Booth
DAVID BOOTH
Founder & Chairman
“Het aantal managers dat succesvol de juiste aandelen weet te selecteren is lager dan je op basis van kansberekening zou verwachten. Dus waarom zou je dat spel überhaupt willen spelen? Dat hoeft helemaal niet.”

02

Het toepassen van inzichten uit de

FINANCIËLE WETENSCHAP

Doorbraken in de moderne financiële wetenschap
 • 1966Efficiënte-markthypothese
   
  Efficiënte-markthypothese
  Eugene Fama
  Nobelprijswinnaar in 2013
  Professor, University of Chicago
  De efficiënte-markthypothese van Eugene Fama verklaart dat effectenprijzen alle beschikbare informatie weerspiegelen. Een keerpunt in de geschiedenis van de moderne financiële wetenschappen.
 • 1973Intertemporal CAPM
   
  Intertemporal CAPM
  Robert Merton
  Nobelprijswinnaar in 1997
  Professor, MIT
  Het ICAPM-model vormt een theoretisch kader voor de identificatie van meerdere bronnen van risico’s.
 • 1981Small Cap Investing
   
  Beleggen in smallcaps
  Dimensional Fund Advisors
  David Booth, Founder
  en Chairman
  Dimensional is een pionier in smallcapbeleggingen sinds de introductie van zijn eerste strategie, die beleggers op een gespreide, efficiënte manier toegang geeft tot aandelen van kleinere bedrijven.
  1981 Dimensional Fund Advisors LP opgericht
 • 1983Termijnstructuur
   
  Termijnstructuur
  Eugene Fama
  Nobelprijswinnaar in 2013
  Professor, University of Chicago
  Onderzoek toont aan dat de geïmpliceerde termijnrente informatie biedt over de verwachte looptijdpremies van obligaties.
 • 1992Value doorbraak
   
  Value doorbraak
  Eugene Fama
  Nobelprijswinnaar in 2013
  Professor, University of Chicago
  Kenneth French
  Professor, Dartmouth College
  Eugene Fama en Kenneth French ontwikkelen het driefactormodel voor aandelenprijzen dat markt, bedrijfsomvang en relatieve prijs (value) identificeert als de belangrijkste bronnen van aandelenrendement.
 • 2012Profitability
   
  Winstgevendheid
  Eugene Fama
  Nobelprijswinnaar in 2013
  Professor, University of Chicago
  Kenneth French
  Professor, Dartmouth College
  Robert Novy-Marx
  Professor, University of Rochester
  Wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot de vaststelling van winstgevendheid als een dimensie van hoger verwacht rendement die kan worden nagestreefd op de aandelenmarkten.
 • Vandaag
   
   
  Onze onderzoeks- en beleggingsteams nemen ideeën over uit de wetenschappelijke wereld. Echter wat ons onderscheidt is de manier waarop wij onderzoek interpreteren, testen en toepassen in praktische beleggingsoplossingen.
 • Morgen
  ...
   
  Dimensional is opgebouwd rond een aantal ideeën die groter zijn dan het bedrijf zelf. Wij laten ons leiden door de wetenschap en streven naar nieuwe inzichten die van waarde kunnen zijn voor onze klanten.

De aanduiding ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de groepsvennootschappen van de Dimensional groep en niet naar één specifieke entiteit. Deze groepsvennootschappen zijn Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd. en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited is geregistreerd bij de Securities and Futures Commission om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten uit te voeren en biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

Eugene Fama en Kenneth French zijn leden van de Raad van Bestuur van Dimensional Fund Advisors LP, een dochteronderneming van Dimensional Fund Advisors Ltd, en verlenen advies aan het bedrijf. Ook Robert Merton en Robert Novy-Marx zijn consultants van Dimensional Fund Advisors LP.

De beleggingsaanpak van Dimensional is diep geworteld in de economische theorie en wordt ondersteund door tientallen jaren van empirisch onderzoek.

Ons interne onderzoeksteam werkt nauw samen met gerenommeerde financieel economen om beter te begrijpen waar rendement vandaan komt.

Onderzoek heeft aangetoond dat effecten die een hoger verwacht rendement bieden bepaalde kenmerken delen. Die kenmerken noemen wij dimensies. Om tot een dimensie te worden benoemd, moeten ze aan de volgende kenmerken voldoen; logisch zijn, duidelijk waarneembaar in verschillende tijdsperioden, zichtbaar in diverse markten en op een kosteneffectieve manier kunnen worden toegepast in breed gespreide portefeuilles.

DE ONTWIKKELING VAN INDEXFONDSEN EN DIMENSIONAL
Eugene Fama
EUGENE FAMA
Nobel laureate, Dimensional Director & Consultant
“Wij gaan zeer zorgvuldig om met nieuw onderzoek en controleren of het robuust is ten opzichte van alternatieve specificaties.”

Begrijpen wat er aan de basis ligt van rendement, dat is altijd ons uitgangspunt. Van daaruit richten wij ons op het nauwkeurig uitwerken van de beste methode om dat rendement na te streven.

Wij bouwen breed gespreide portefeuilles rond de dimensies van hoger verwacht rendement, met een zorgvuldige afweging van de compromissen die moeten worden gesloten bij de uitvoering van elke strategie.

Elke dag wegen onze portefeuillebeheerders en handelaars de kosten af tegen het verwacht rendement en de spreidingseisen. Wij gaan tot het uiterste om het kleinste verwachte voordeel te benutten, omdat elke verbetering, hoe klein ook, het verschil kan maken op lange termijn.

DE VERSCHIL TUSSEN DE REALITEIT
EN EEN MODEL
blank
Beperkingen van modellen Fout- positieven Inzicht MODEL REALITEIT
Wetenschappelijke modellen bieden bruikbare inzichten, maar zijn onvolledig. Inschatting en ervaring zijn van belang om de kloof tussen de realiteit en theorie van een model te overbruggen. Play Watch Dimensional Stories: Modellen
(4:07)
Gerard O'Reilly
Gerard O'Reilly
Co-Chief Executive Officer, Chief Investment Officer & Dimensional Director
“Échte expertise is het toepassen van kennis en informatie in de praktijk, niet alleen in theorie.”

Een aanpak op basis van baanbrekende ideeën

03

Een sterke toewijding

AAN ONZE KLANTEN

Dimensional beleggen gaat over een succesvolle beleggingservaring.

Dat betekent meer dan het streven naar rendement alleen. Het betekent ook dat u zich niet voortdurend zorgen hoeft te maken, omdat beleggers weten dat elke beslissing wordt genomen binnen een transparante aanpak die is onderbouwd met tientallen jaren van onderzoek.

De markten gaan nu eenmaal op en neer. De beleggingsaanpak van Dimensional heeft als doel zijn klanten te helpen om zich daarop voor te bereiden, zodat ze trouw kunnen blijven aan de koers die ze hebben uitgezet.

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DIMENSIONAL BELEGGEN
Dave Butler
DAVE BUTLER
Co-Chief Executive Officer & Dimensional Director
“De ervaring voor de klant is en zal altijd onze belangrijkste drijfveer blijven.”


De overige ‘ondernemingen van Dimensional wereldwijd’ hebben geen vergunning en zijn niet geregistreerd, geautoriseerd en gereguleerd door de FCA. Informatie gepubliceerd op de website dient niet te worden gebruikt om producten of diensten in enig land of jurisdictie te verkopen door de ‘ondernemingen van Dimensional wereldwijd’. Uitsluitend voor informatieve doeleinden.  Alle informatie is te goeder trouw verstrekt, zonder garantie en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een aanbod van diensten of producten.

† De verstrekte informatie is niet bedoeld als een toereikende basis voor een beleggingsbeslissing.

Eugene Fama, Kenneth French, Robert Merton, en Robert Novy-Marx bekleden een adviserende functie voor een groepsvennootschap van Dimensional Fund Advisors Ltd. Eugene Fama en Kenneth French zijn voorts leden van de Raad van Bestuur van Dimensional Fund Advisors Ltd.